Doc. dr. Maja Andrič

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU


01 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz arheologije 1997, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat znanosti 2001, School of Geography and the Environment, University of Oxford


Študij v tujini

  • Department of Plant Sciences, University of Cambridge (1998)
  • School of Geography and the Environment, University of Oxford (1999-2001).


IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI