Doc. dr. Maja Andrič

Nosilka predmeta Palinologija na arheološkem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, docentka za področje arheologije.


01 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz arheologije 1997, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat znanosti 2001, School of Geography and the Environment, University of Oxford


Študij v tujini

  • Department of Plant Sciences, University of Cambridge (1998)
  • School of Geography and the Environment, University of Oxford (1999-2001).


IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI