Doc. dr. Rok Benčin

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 499
rok.bencin@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docentŠtipendije

 • Štipendija francoske vlade, Université Paris 8, Francija, maj-junij 2009.

Predavanja in referati

 • Violence of history and rebuilding the world in the cinema of Jia Zhangke. Dissecting violence: structures, imaginaries, resistances, Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam, 4. 4. 2018.
 • Beggars of the ideal: Rancière’s Hegel. Concept/s: Hegel’s Aesthetics, Moderna galerija, Ljubljana, 12. 1. 2018.
 • Tightrope walking: French philosophy, film criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism, Zhejiang University, Hangzhou, 31. 7. 2017.
 • Cuts in the “Universal Undulation”: Deleuze, Badiou and the (anti)representational event(s). The Real of Reality: International Conference on Philosophy and Film, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, 5. 11. 2016.
 • From Melancholy of Form to Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou: predavanje na mednarodni konferenci Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border International Conference, Berlin University of the Arts, Berlin, 29.–30. 1. 2016.
 • Metaphorical and Metonymical Equality: From Rhetoric to Aesthetics: predavanje na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije, Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, Slovenija, 27.–28. 11. 2015.
 • Aesthetics and “the ontological need”: predavanje na mednarodni konferenci 5th International Critical Theory Conference of Rome, John Felice Rome Center of Loyola University Chicago, Rim, 8. 5. 2012.

Izbrane publikacije

Monografije

 • Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra, Založba ZRC, Ljubljana 2015.

 

Članki (izbor)

 • Rethinking representation in ontology and aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, culture & society (online first, 2018), doi: https://doi.org/10.1177/0263276418806573.
 • Proustian developments: the world and object of photography. Substance: a review of theory and literary criticism, 46. 3 (2017), doi: https://muse.jhu.edu/article/676236.
 • “Sans cause”: affect and truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik, 38. 3 (2017).
 • Metaforična in metonimična enakost: od retorike družbe do estetike politike. Maska 32. 185/186 (2017).
 • Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik, 37. 1 (2016).
 • All too inhuman: the limits of ethical imagination. V: ROSPIDE, Maylis (ur.), SORLIN, Sandrine (ur.). The ethics and poetics of alterity: new perspectives on genre literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 • (Soavtor) Outline of an ethics assessment framework: main results of the SATORI project. http://satoriproject.eu/framework/section-1/.

 

Prevodi

 • Laclau, Ernesto. Artikulacija in meje metafore. Filozofski vestnik, 30.1 (2009).
 • Derrida, Jacques. Žival, ki torej sem (več sledi). Problemi, 49.1-2 (2011).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza ǀ

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija ǀ

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija ǀ

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja ǀ

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki ǀ

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov ǀ

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez ǀ

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura ǀ

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij ǀ

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6