Doc. dr. Rok Benčin

Nosilec predmeta Sodobna filozofija in moderna literatura na filozofskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU. Docent za področje filozofije


01 4706 499
rok.bencin@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docentŠtipendije

 • Štipendija francoske vlade, Université Paris 8, Francija, maj-junij 2009.

Predavanja in referati

 • Violence of history and rebuilding the world in the cinema of Jia Zhangke. Dissecting violence: structures, imaginaries, resistances, Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam, 4. 4. 2018.
 • Beggars of the ideal: Rancière’s Hegel. Concept/s: Hegel’s Aesthetics, Moderna galerija, Ljubljana, 12. 1. 2018.
 • Tightrope walking: French philosophy, film criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism, Zhejiang University, Hangzhou, 31. 7. 2017.
 • Cuts in the “Universal Undulation”: Deleuze, Badiou and the (anti)representational event(s). The Real of Reality: International Conference on Philosophy and Film, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, 5. 11. 2016.
 • From Melancholy of Form to Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou: predavanje na mednarodni konferenci Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border International Conference, Berlin University of the Arts, Berlin, 29.–30. 1. 2016.
 • Metaphorical and Metonymical Equality: From Rhetoric to Aesthetics: predavanje na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije, Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, Slovenija, 27.–28. 11. 2015.
 • Aesthetics and “the ontological need”: predavanje na mednarodni konferenci 5th International Critical Theory Conference of Rome, John Felice Rome Center of Loyola University Chicago, Rim, 8. 5. 2012.

Izbrane publikacije

Monografije

 • Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra, Založba ZRC, Ljubljana 2015.

 

Članki (izbor)

 • Rethinking representation in ontology and aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, culture & society (online first, 2018), doi: https://doi.org/10.1177/0263276418806573.
 • Proustian developments: the world and object of photography. Substance: a review of theory and literary criticism, 46. 3 (2017), doi: https://muse.jhu.edu/article/676236.
 • “Sans cause”: affect and truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik, 38. 3 (2017).
 • Metaforična in metonimična enakost: od retorike družbe do estetike politike. Maska 32. 185/186 (2017).
 • Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik, 37. 1 (2016).
 • All too inhuman: the limits of ethical imagination. V: ROSPIDE, Maylis (ur.), SORLIN, Sandrine (ur.). The ethics and poetics of alterity: new perspectives on genre literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 • (Soavtor) Outline of an ethics assessment framework: main results of the SATORI project. http://satoriproject.eu/framework/section-1/.

 

Prevodi

 • Laclau, Ernesto. Artikulacija in meje metafore. Filozofski vestnik, 30.1 (2009).
 • Derrida, Jacques. Žival, ki torej sem (več sledi). Problemi, 49.1-2 (2011).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6