Doc. dr. Nataša Gregorič Bon

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, docentka za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 303, Ljubljana.
01 4706 535
ngregoric@zrc-sazu.si
sreda, 13.00 - 15.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz kulturologije (Univerza v Ljubljani, 2002);
 • Magisterij iz socialne antropologije (ISH, Ljubljana, 2004);
 • Doktorat iz antropologije (Univerza v Novi Gorici, 2008).

 

Terensko delo:

 • Papua Nova Gvineja, vas Itokama, Oro, Severna provinca, 3 mesece (1998);
 • Papua Nova Gvineja, vas Bwaidoga, otok Goodenough, 3 mesece (2002);
 • Albanija, osrednja in južna Albanija, 1 mesec (2004);
 • Albanija, vasi Dhermi/Drimades in Palasa, občina Himara, 12 mesecev (2004-2005), 1 mesec (2008);
 • Albanija, občina Himara, Vlora, Tirana, 1 mesec (2009), 1 mesec (2010), 1 mesec (2011), 1 mesec (2012), 1,5 mesecev (2015);
 • Albanija, Tirana, Vlora, območje reke Vjose, 2 meseca (2016), 1 mesec (2017).

 

Raziskovalni interesi:

 • Prostorska antropologija;
 • Dinamika meja;
 • Evropeizacija;
 • Migracije;
 • Gibanje/negibanje, mobilnost/nemobilnost;
 • Antropologija prihodnosti;
 • Antropologija infrastrukture;
 • Kopenske in vodne poti;
 • Voda in vodne krajine.


 • Študentka raziskovalka, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra (2002);
 • Gostujoča raziskovalka, School of Slavonic and East European Studies, University College London (2009);
 • Gostujoča predavateljica pri seminarju Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives in gostujoča raziskovalka na Univerzi v Stavangerju (2010);
 • Gostujoča raziskovalka, Centre of South East European Studies, Univerza v Gradcu (2014).

 • Urednica knjižnih recenzij, Anthropological Notebooks, znanstvena revija Društva antropologov Slovenije;
 • Sourednica zbirke Prostor, kraj, čas, Založba ZRC.

 • Gregorič Bon, N. 2017. Movement matters: The case of southern Albania. V: de Rapper, G. (ur.). Albanie: Renaissance d´unediscipline, EthnologieFrançaise, 47 (2): 301-308.
 • –––––. 2017. Silenced border crossing and gendered material flows in southern Albania. V: Donnan, H., Hurd, M., Leutloff-Grandits, C. (ur.). Migrating borders and moving times: temporality and the crossing of borders in Europe, (Rethinking borders). Manchester: Manchester University Press, pp. 140-156.
 • Gregorič Bon in N., J. Repič (ur.) 2016 v tisku. Moving Places. Relations, Return and Belonging. Oxford, New York: Berghahn Books.
 • Gregorič Bon, N. 2016 v tisku. Rooting routes. (Non-)movements in southern Albania. V: Gregorič Bon, Nataša in Jaka Repič (ur.), Moving Places. Relations, Return and Belonging. Oxford, New York: Berghahn Books.
 • Gregorič Bon, N., J. Repič in A. Janko Spreizer. 2013. (Ne)gibanje in vzpostavljanje prostorov (Prostor, kraj, čas). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Gregorič Bon, N. 2014. Secular journeys, sacred places: pilgrimage and home-making in the Himarë/Himara of Southern Albania area. V: Eade, J. in M. Katić (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey: Ashgate, str. 135–149.
 • –––––. 2010. Migrant routes and local roots: negotiating property in Dhërmi/Drimades of Southern Albania. V: Bönisch-Brednich, B. in C. Trundle (ur.). Local lives: Migration and the politics of place, (Studies in migration and diaspora). Surrey: Ashgate, str. 17–
 • –––––. 2008a. Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, južna Albanija. Ljubljana: Založba ZRC.
 • –––––. 2008b. Storytelling as a spatial practice in Dhërmi/Drimades of southern Albania. Anthropological Notebooks 14(2): 7–
 • –––––. 2008c. “Where are we? Europe or Albania”: regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in southern Albania. Dve domovini/Two Homelands 27: 83–
 • –––––. 2008d. Negotiating Rubbish in Dhermi/Drimades of Southern Albania. Tourism, Culture and Communication 8(2): 123–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6