izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar

Višja znanstvena sodelavka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, izredna profesorica za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2/I, št. 101
01 4706 442
duska@zrc-sazu.si
sreda 10.00–12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz analitične sociologije (Univerza v Ljubljani, 1990);
 • Magisterij iz teoretične sociologije (Univerza v Ljubljani, 1994);
 • Doktorat iz zgodovinske antropologije (Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) – Podiplomska fakulteta za humanistiko, Ljubljana, 1998).

 

Terensko delo:

 • Pomurje – »razvojne kmetije« v naseljih: Bolehnečici, Noršinci, Bokrači, Sodišinci, Bodonci, Černelavci in Bogojina v letih 2012 in 2013;
 • Prekmurje – večgeneracijske družinske kmetije v naseljih: Zenkovci, Bodonci, Lemerje, Sodišinci in Bokrači v letu 2009;
 • Obmejni pas med Slovenijo in Hrvaško – obmejna naselja (Miliči, Paunoviči, Marindol, Bojanci, Adlešiči, Grbajel) v dolini spodnje Kolpe v letih 2001, 2002 in 2003 ter zahodne Žumberačke krajine (Doljani, Dragoševci, Dučići, Radatovići, Pilatovci, Ozalj) v letih 2002, 2003 in 2005 ter Bele krajine (Brezovica, Metlika) v letu 2005;
 • Obmejni pas med Slovenijo in Hrvaško – obmejna naselja (Slovenski in Hrvaški Kuželj, Grbajel, Osilnica, Sela, Vas-Fara, Delnice, Čabar) v dolini zgornje Kolpe v letih 1993, 1996 in 1999.

 

Raziskovalni interesi:

 • Podeželskost in nasilje v družinah;
 • Družinsko kmetovanje (tveganje in negotovost, razvojne strategije, socialno trpljenje, vzdržni razvoj, odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah, kmetijske nacionalne in globalne politike);
 • Demografska antropologija (rodnostno vedenje, staranje, refleksije o odnosu rodnost-migracije, demografski razlagalni modeli prebivalstvenih gibanj, demografska antropologija kot alternativna demografija);
 • Mednarodne meje (procesi kolektivnih identifikacij, politični in narodotvorni diskurzi o mejah, lokalna razumevanja mej); • Etničnost in nacionalizem.


 • 2005: devetdnevna poletna šola v okviru pedagoškega mednarodnega projekta (The International Higher Education Support Programme of the Open Society Institute-HESP; 2003-2006); Summer School 2: post-colony and post-socialism contexts in social scientific writing and teaching. Ulcinj, Črna Gora, 4.-13.
 • 2006: enotedenski teaching tour v okviru pedagoškega mednarodnega projekta HESP: D. Knežević Hočevar. Fertility as constitutive topic of nationalist discourse : media representing nation’s reproduction in post-socialist Slovenia : [Univ. of Bucharest, Faculty of Journalism and Mass Communication Studies, 14.IV.]. D. Knežević Hočevar. How nationhood is shaped through the discussion of reproduction: some dilemmas in studying the national population [Univ. “Ştefan cel Mare” of Suceava, 17.IV.].
 • 2010: dvotedensko gostovanje na Univ. Stavanger – Faculty of Arts and Education, v okviru Norveškega finančnega mehanizma – Teaching Mobility. Predavanja: D. Knežević Hočevar. Demographic engineering: talk about the fertility migration nexus [predavanje na seminarju “Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives”, Univ. of Stavanger, 26.-IX.-13.X.]. Stavanger. Viewpoints on migration, gender and family: [predavanje na seminarju “Migration in Europe: New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives”, University of Stavanger, 26.-IX.-13.X.].

 • predavateljica in nosilka izbirnega predmeta Situating Migration in Population Dynamics (Umestitev migracij v prebivalstvenem gibanju) v okviru mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) European Master in Migration and Intercultural Relations (Fakulteta za humanistiko, UNG);
 • ustanovna članica (1992) in v letih 1996, 1997 in 1998 tajnica Društva antropologov Slovenije;
 • od leta 1994 redna članica EASA (European Association of Social Anthropologists);
 • od leta 1997 do 2005 ustanovna članica in redna članica predsedstva mednarodnega Centra za raziskave mejnih območij (Centro studi sulle aree di confine – Centre for Border Area Studies, BAS-SAC) v Trbižu;
 • od leta 2001 do 2003 članica AAA (American Anthropological Association);
 • od leta 2001 redna članica IUSSP (International Union for the Scientific Study of Population).

 • Knežević Hočevar, Duška. “Kdor ne tvega, ni kmet!”: k antropologiji tveganja in negotovosti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 3/4, str. 61-69.
 • Anthropological notebooks. Knežević Hočevar, Duška (gostujoči urednik 2014).
 • Knežević Hočevar, Duška, Černič Istenič, Majda. In pursuit of knowledge-based Slovenia: is knowledge transfer to agriculture stuck in faculties? Anthropological notebooks, 2014, year 20, no. 3, str. 103-120.
 • Knežević Hočevar, Duška. Community care of older people in rural setting a case study from Slovenia. Anthropological notebooks, 2014, year 20, no. 1, str. 35-50.
 • Černič Istenič, Majda, Knežević Hočevar, Duška. Intergenerational assistance on family farms in Slovenia: expectations and practices. Eastern European Countryside, 2013, 19, str. 77-103.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2013: Etnografija medgeneracijskih odnosov: Dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2012. Family farms in Slovenia: who did the measures ‘setting up of yourng farmers’ and ‘early retirement’ actually adress? Family farms in Slovenia: who did the measures ‘setting up of young farmers’ and ‘early retirement’ actually address? Anthropological notebooks, 18 (1): 65-89.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2011. To plan cross-border cooperation through the developmental programme Slovenia-Croatia 2007-2013: an anthropologist’s objections. V: Anita Ziegerhofer-Prettenthaler, Michael Kissener, Jan Kusber (ur.). Zwischenräume : Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, str. 147–159.
 • Knežević Hočevar, Duška. Zamišljanje nacionalnega prebivalstva Slovenije v dokumentih o njegovi demografski obnovi. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 22-59.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2011. Obrazi migracij v govoru o rodnosti. Dve domovini, 33: 7–22.
 • Knežević Hočevar, Duška, Černič Istenič, Majda. 2010. Dom in delo na kmetijah: raziskava odnosov med generacijami in spoloma. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Knežević Hočevar, Duška. The Kolpa River as linguistic and/or political border line between Slovenia and Croatia. V: Promitzer, Christian, Hermanik, Klaus-Jürgen, Staudinger, Eduard G. (ur.). (Hidden) minorities: language and ethnic identity between Central Europe and the Balkans (Studies on South East Europe, vol. 5). Wien; Berlin, 2009, str. 217-236.
 • Knežević Hočevar, Duška. Antropološka demografija: spodletela združitev antropologije in demografije?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2008, 48, št. 1/2, str. 5-12.
 • Knežević Hočevar, Duška. 2007. A diploma and children; having both: a case study. Anthropological notebooks, 13 (2): 73–94.
 • Knežević Hočevar, Duška. Ideologies of ‘Fortress Europe’ in two Slovenian-Croatian borderlands: case studies from Žumberak and Bela krajina. V: Armstrong, Warwick, Anderson, James (ur.). Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire (Transnationalism, Routledge research in transnationalism, 20). London; New York: Routledge, 2007, str. [206]-222.
 • Knežević Hočevar, Duška. Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj?: primer župnije v Radatovićih. Dve domovini, 2007, 25, str. 109-134.
 • Knežević Hočevar, Duška. ‘We were as one’: local and national narratives of a border regime between Slovenia and Croatia. V: Anderson, James, O’Dowd, Liam, Wilson, Thomas M. (ur.). Culture and cooperation in Europe’s borderlands (European studies). Amsterdam; New York: Rodopi, 2003, str. 171-194.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6