Dr. Martin Pogačar

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za spominske in kulturne študije ZRC SAZUmartin.pogacar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Doktorat znanosti, 2012, Primerjalni študij idej in kultur, UNG
 • Magisterij, 2005, Centralno in jugovzhodne študije, School of Slavonic nad Eastern European Studies, University College London
 • Diploma, 2003, Kulturogija, FDV

 

Raziskovalni interesi:

 • spomin v digitalnih medijskih okoljih,
 • preplet tehnologije, spomina in (post-)socializma,
 • vprašanja negotovosti, prihodnosti in anticipacije
 • problematiko kulture preteklosti
 • prihodnost jugoslovanske popularne glasbe,
 • razvoj razumevanja arhivov v digitalni medijih
 • jugoslovanska avtomobilska dediščina.
 • »Culture of the Past: Digital Connectivity and Dispotentiated Futures«. V: Hoskins, Andrew (ur.). Digital memory studies: Media pasts in transition. London, New York: Routledge, 2018.
 • (in Ana Hofman) »Partisan resistance today?: the music of the national liberation struggle and social engagement«. V: Kozorog, Miha (ur.), Muršič, Rajko (ur.). Sounds of attraction: Yugoslav and post-Yugoslav popular music, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 21-39.
 • »Digital afterlife: ex-Yugoslav pop-cultural icons and social media«. V: BERONJA, Vlad (ur.), VERVAET, Stijn (ur.). Post-Yugoslav constellations : archive, memory and trauma in contemporary Bosnian, Croatian and Serbian literature and culture. Berlin; Boston: De Gruyter. 2016, 279-300.
 • Fičko po Jugoslaviji : zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini, Ljubljana: Založba ZRC, 2016.
 • Media archaeologies, micro-archives and storytelling : re-presencing the past, London: Palgrave Macmillan, 2016.
 • »Medijsko posredovana življenja jugoslovanskega avtomobila«. Dialogi, 2016, 52, 9, 114-127.
 • »Music and memory: Yugoslav rock in social media«. Southeastern Europe, 2015, 39, 2, 215-236.
 • »Digital heritage: co-historicity and the multicultural heritage of former Yugoslavia«. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 2014, 39, 111-124.
 • »Empowering digital memorials: post-Yugoslav dealings with socialist past«. V: FAWNS, Tim (ur.). Memory and meaning: digital differences, Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2013, 99-114,
 • »”Game over”: računalniki, socializem in spomin«. V: Duraković, Lada (ur.), Matošević, Andrea (ur.). Socijalizam na klupi: jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike. Zagreb: Srednja Europa; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, 317-349.
 • »Traces of Yugoslavia: yuniverse beyond nostalgia«. V: Hayoz, Nicolas (ur.), Jesien, Leszek (ur.), Koleva, Daniela (ur.). 20 years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989. Bern: P. Lang. 2011, 435-459.
 • »Predvajaj svojo preteklost: YouTube in vernakularne digitalizacije jugoslovanske preteklosti«. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 279-311.
 • »Yu-rock in the 1980s : between urban and rural«. Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity, 2008, 36, 5, 815-832.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6