Izr. prof. dr. Urban Šilc

Izredni profesor za področje biologije na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije.urban.silc@zrc-sazu.si

Nosilec predmetov:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI