Izr. prof. dr. Petra Svoljšak

Znanstvena svetnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturno zgodovino.petrasv@zrc-sazu.si

Izobraževanje in habilitacije:

 • 1991, diploma iz zgodovine in angleškega jezika s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 1998, doktorat zgodovinskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 2009, Znanstvena svetnica, ZRC SAZU
 • 1999, docentka , sodobna zgodovina, Univerza v Ljubljani Contemporary History, University of Ljubljana
 • 2004 ,docentka, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2012, izredna profesorica, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2018, habilitacija v postopku

 

Področja raziskovanja:

 • prva svetovna vojna, civilno prebivlastvo, begunci, okupacija, cenzura, vojaški režim, vsakdanje življenje,
 • žrtve vojne, spomin, dediščina 1. Svetovne vojne – UNESCOZaposlitev in vodenje:

 • Od 1991 (polna zaposlitev), ZRC SAZU
 • Of 2006 direktorica dodiplomskega študijskega programa Kulturna zgodovina,  Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Od 2010 predstojnica Zgodovinski inštitut MIlka Kosa ZRC SAZU

 

Projektni vodja:

 • 1999–2001, podoktorski projekt, Slovenci v primežu avstrjske censure med 1. svetovno vojno
 • 2004–2007, sooblikovanje projekta, Preoblikovanje spomina – propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne;
 • 2009–2012, vodja projekta, Kulturna demografija 1. svetovne vojne;
 • 2004–2006, vodja projekta, Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija;
 • 2006–2008, vodja projekta, Za svobodo domovine: fornta v Julijskih Alpah 1915-1917;
 • 2013-2015, vodja programa, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
 • 2017 – 2020, vodja projekta, Begunci, nikoli dokončana zgodba

 

Funkcije:

 • podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014 – 2018),
 • vodja delovne skupine za priravo nominacije Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. Svetovne vojne za UNESCO Seznam svetovne dedičine.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6