Red. prof. dr. Borut Telban

Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 301, Ljubljana.
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz farmacije (Univerza v Ljubljani, 1983);
 • Magisterij iz biologije (Univerza v Zagrebu, 1989);
 • Doktorat iz socialne antropologije (The Australian National University, 1994).

 

Terensko delo:

 • Papua Nova Gvineja, ljudstva Hagahai in Melpa, 18 mesecev (1986–1987);
 • Vanuatu, otok Epi, 3 tedni (1990);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 18 mesecev (1990–1992), 2 meseca (1997), 2 meseca (2001);
 • Rusija, severovzhodna Sibirija, Jakutija, 1 mesec (2003);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 1 mesec (2005), 2 meseca (2007–2008), 1.5 meseca (2008), 10 mesecev (2010–2011), 3 meseci (2017).

 

Raziskovalni interesi:

 • Melanezijski življenjski svetovi;
 • Kozmologije in religije;
 • Družbena organiziranost in sorodstvene vezi;
 • Kulturne konstrukcije prostora in časa;
 • Obredi in druge prakse, povezane z rojstvom, rastjo in smrtjo;
 • Jezik, poetika in družba;
 • Odnos med vizualno in avditivno percepcijo in ekspresijo;
 • Dekolonizacija praks in razmišljanj v majhnih neevropskih družbah;
 • Primerjalne etnografske študije (Melanezija, amazonske družbe, avstralski Aborigini);
 • Zgodovina antropološke misli in teoretskih pristopov;
 • Fenomenologija, eksistencializem, ameriški pragmatizem.


 • Študent raziskovalec, Biology Department, University of Papua New Guinea (1986–1987);
 • Leach/RAI raziskovalec, University of Manchester (1995–1996);
 • Gostujoči profesor, Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna (2003);
 • Fulbrightov štipendist, University of California, San Diego (2006–2007);
 • Gostujoči raziskovalec, The Cairns Institute, School of Arts and Social Sciences, James Cook University (2010–2011, 2012);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), CREDO, Université Aix Marseille (2014);
 • The Royal Society of Edinburgh gostujoči raziskovalec, University of St. Andrews (2014–2015);
 • Gostujoči raziskovalec, College of Asia and the Pacific, The Australian National University (večkrat, zadnje gostovanje 2016-2017);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Université Aix Marseille, CREDO (2017).

 • Glavni urednik, Anthropological Notebooks, znanstvena revija Društva antropologov Slovenije;
 • Član upravnega odbora European Society for Oceanists;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern European Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studies of the European Society for Oceanists. Oxford: Berghahn Books;
 • Član uredniških odborov pri revijah: Ethnos; The Asia Pacific Journal of Anthropology; Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society; Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.

 • Telban, B. 2017. Commands as a form of intimacy among the Karawari of Papua New Guinea. V: Aleksandra Y. Aikhenvald in Robert M. W. Dixon (ur.). Commands: A Cross-linguistic Typology (Explorations in linguistic typology). Oxford: Oxford University Press, str. 266-282.
 • Telban, B. 2017. Seeing and holding time: Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. Time and Society 26(2):182-202.
 • Telban, B. 2017. The intoxicating intimacy of drum strokes, sung verses and dancing steps in the all-night ceremonies of Ambonwari (Papua New Guinea). V: Chrysagis, Evangelos in Panagiotis Karampampas (ur.), Collaborative Intimacies in Music and Dance: Anthropologies in/of Sound and Movement. Oxford: Berghahn,str. 234-257.
 • Telban, B. 2016. Kraji in časi v novogvinejski pokrajini. Ljubljana: ZRC.
 • Telban, B. in D. Vávrová. Ringing the living and the dead: Mobile phones in a Sepik society. The Australian Journal of Anthropology 25(2): 223–238.
 • Telban, B. 2014. Saying, seeing and knowing among the Karawari of Papua New Guinea. V: Alexandra Y. Aikhenvald in R. M. W. Dixon (ur.), The Grammar of Knowledge: A Cross-linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, str. 260–
 • Telban, B. 2014. The poetics of the flute: Fading imagery in a Sepik society. Folklore 125(1): 92–
 • Telban, B. 2013. The power of place: Spatio-temporality of a Melanesian religious movement. Anthropological Notebooks 19(3): 81–
 • Telban, B. in D. Vávrová. Places and spirits in a Sepik society. The Asia Pacific Journal of Anthropology 11(1): 17–33.
 • Telban, B. 2009. A struggle with spirits: hierarchy, rituals and charismatic movement in a Sepik community. V: Pamela J. Stewart in Andrew Strathern (ur.). Religious and Ritual Change: Cosmologies and Histories (Ritual Studies Monograph Series). Durham, N.C.: Carolina Academic Press, str. 133–158 (prevedeno in objavljeno leta 2010 v kitajščini, Taipei, Taiwan: Linking Publishing, str. 187–220).
 • Telban, B. 2008. The poetics of the crocodile: changing cultural perspectives in Ambonwari. Oceania 78(2): 217–235 (Posebno priznanje za 2009 AAS Best Essay Prize, podeljeno na The Australian Anthropological Society Annual Conference 2009, Macquarie University, Sydney, 9 – 11. 12. 2009).
 • Telban, B. 2004. Fear, shame and the power of the gaze in Ambonwari, Papua New Guinea. Anthropological Notebooks 10(1): 5–
 • Roscoe, P. in B. Telban. The people of the lower Arafundi: tropical foragers of the New Guinea rainforest. Ethnology XLIII (2): 93–115.
 • Telban, B. 2001. Temporality of post-mortem divination and divination of post-mortem temporality. The Australian Journal of Anthropology 12(1): 67–
 • Telban, B. 2000. Andaypa: Eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Maribor: Založba Obzorja.
 • Telban, B. 1998. Body, being and identity in Ambonwari, Papua New Guinea. V: V. Keck (ur.) Common worlds and single lives: constituting knowledge in Pacific societies. Oxford: Berg Publishers, str. 55–
 • Telban, B. 1998. Dancing through Time: A Sepik Cosmology. Oxford: Oxford University Press (Zlati znak ZRC za leto 1999).
 • Telban, B. 1997. Being and ‘non-being’ in Ambonwari (Papua New Guinea) ritual. Oceania 67(4): 308–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6