Doc. dr. Tjaša Tolar

Docentka za arheološko naravoslovje in arheometrijo na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.


+386 1 47 06 456 (Ljubljana), +386 1 320 73 65 (laboratorij Ig)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI