Doc. dr. Borut Toškan

Docent za arheološko naravoslovje in arheometrijo na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.


+386 1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI