Doc. dr. Edisa Lozić

Docentka za področje arheologije na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.elozic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2008, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doktorat iz arheologije 2013, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Področje preučevanja:

 • Klasična arheologija
 • Prostorska arheologija (GIS in LiDAR raziskave)


Gostovanja

 

Daljše bivanje v tujini

 • 2010– 2011: Institut Français’ Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France. (Charles Nodier grant (Institut français de Slovénie))
 • 2019 – : Podoktorsko izobraževanje na Univerzi v Grazu, (Inštitut za klasično arheologijo / Institut für Antike), Austria.

Krajša študijska izpopolnjevanja v tujini

 • 2016: Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux Montaigne (Francija).
 • 2013: Institut für- Ur. und Frühgeschichte, Universität Wien (Avstrija).
 • 2012: Laboratoire Chrono–environnement – UMR 6249 CNRS-UFC, Université de Franche-Comté (Francija).
 • 2010: Fornleifastofnun Íslands (Arheološki inštitut Islandije), Reykyavik (Islandija).
 • 2009: Visual and Spatial Technology Centre, University of Birmingham, Velika Britanija

Priznanja in nagrade

 • Institut Français’ Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6