Izr. prof. dr. Benjamin Štular

Znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredni profesor za arheologijo.benjamin.stular@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2001)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2007)

 

Raziskovalni interesi:

 • digitalna arheologija s poudarkom na uporabi GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji,
 • zgodnje- in visokosrednjeveška (7.-12. st.) arheologija,
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (digitalni arhivi, spletne storitve).


 • 2005: Izmenjava raziskovalcev, Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška;
 • 2005: Izmenjava raziskovalcev, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Nemčija;
 • 2008: Gostujoči predavatelj na Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Univerza Leipzig, Nemčija;
 • 2009: Program izmenjave raziskovalcev, Visual and Spatial Technology Centre, Univerza Birmingham, Velika Britanija;
 • 2010: Izmenjava raziskovalcev, Fornleifastofnun Íslands, Reykyavik, Iceland;
 • 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Univerza Franche-Comté, Besançon, Francija;
 • 2014: Gostujoči raziskovalec z nazivom Candari TNA research fellow na Trinity College Dublin, Irska;
 • 2015: Gostujoči predavatelj, Univerza Arkansas, ZDA;
 • 2016: Gostujoči predavatelj, Univerza Graz, Austria.

 • 2007-2008: Član uredniškega odbora znanstvene revije Arheo;
 • 2011-2012: Svetovalec projekta “Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Österreich – eine Bilanz” (v organizaciji: Die Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologe; Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien; Institut für Archäologien der Universität Innsbruck; Institut für Archäologie der Universität Graz; Bundesdenkmalamt, Abteilung für Bodendenkmale; Institut für Realienkunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften);
 • 2010-2013: Svetovalec projekta “HALL-IMPACT: Disentangling climate and culture impact on prehistoric alpine cultures” (gefördert durch ÖAW/Alpenforschung) 2010-2013;
 • 2013- : Član uredniškega odbora znanstvene revije Arheološki vestnik;
 • 2016- : Član nadzornega sveta, SPARC Program, Center for Advanced Spatial Technologies, Univerza Arkansas, ZDA.

 • Štular, B. in S. Štuhec 2015. 3D archaeology : early Medieval earrings from Kranj. iTunes, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B. (ur.) 2015. Smlednik Castle. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B. (ur.) 2013, Grad Smlednik : Izkopavanja 2011-2012. ZVKD, Ljubljana.
 • Štular, B., A. Ornik Turk in A. Pleterski 2013. Dotik dediščine. iTunes, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B., Ž. Kokalj, K. Oštir in L. Nuninger 2012, Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, issue 11, str. 3354-3360.
 • Štular, B. 2011. The use of lidar-derived relief models in archaeological topography : the Kobarid region (Slovenia) case study. Arheološki vestnik 62, 393-432.
 • Štular, B. 2009. Mali grad : visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad : high medieval castle in Kamnik, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 15). Založba ZRC, Ljubljana.
 • za popolno bibliografijo glej http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27737&langbib=eng

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6