Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak

Znanstveni svetnik na Inštitutu za medkulturne študije Fakultete za humanistične študije UP, redni profesor za področje književnosti.

UP FHŠ, Titov trg 4, 6000 Koper, kabinet 13
Tel.: 06 663-7744

Govorilne ure: po dogovoru po predhodni najavi po e-pošti

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti ter filozofije (Univerza v Ljubljani, 1995);
 • Magisterij iz primerjalne književnosti (Univerza v Ljubljani, 1998);
 • Doktorat iz primerjalne književnosti (University of Alberta, Edmonton, Canada, 2003).Raziskovalno in umetniško delo:

 • Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju (ARRS 2015-2108);
 • Dramaturg pri slovenski uprizoritvi igre D. Jančarja Lahka konjenica v režiji Zvoneta Šedlbauerja (2008);
 • Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (ARRS, 2004-2007).

Raziskovalni interesi:

 • Filozofija književnosti;
 • Filozofija dram(atik)e;
 • Teorija in zgodovina dram(atik)e;
 • Teorija in zgodovina tragedije;
 • Moderna dram(atik)a;
 • Postmoderna dram(atik)a;
 • Popotna književnost;
 • Slovenska književnost med obema vojnama;
 • Primerjalna književnost.

Štipendije in gostovanja:

 • Štipendija Slovenske znanstvene fundacije za podiplomski študij (1995-1997);
 • Janineum Institute Research Scholarship (Dunaj, januar-februar 1997);
 • F. S. Chia Scholarship (University of Alberta, Kanada 1997-2001);
 • Dissertation Fellowship (University of Alberta, Kanada 2001-2002);
 • Joseph Kuchar Post-Doctoral Fellowship (Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Kanada 2003-2006);
 • Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poljska (2009-2011);
 • Inštitut za slavistiko, Univerza na Dunaju (2013/14, 2014/15).

Drugo:

 • Namestnik direktorja na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada (september 2003 – januar 2005);
 • Sekretar Programskega sveta Foruma slovanskih kultur (januar-september 2006); 
 • Prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ (februar 2006 – april 2012); 
 • Predstojnik Oddelka za slovenistiko UP FHŠ (oktober 2008 – oktober 2012); 
 • Član Sveta Slovenskega gledališkega muzeja (2009-2014); 
 • Član uredniškega odbora zbirke medkulturne književnosti »Pont Annales« (Koper, 2012-);
 • Član strokovne komisije za uprizoritvene umetnosti Ministrstva za kulturo RS (od 2014 dalje).

Nagrade:

 • Odlikovanje Vitez nacionalnega reda Akademskih palm. Ministrstvo za šolstvo Republike Francije za delo v korist francoske kulture (2011);
 • Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (1995).

 • Contemporary Tragedy : the Tragic Subject in B.-M. Koltès, S. Pollock and D. Greig, (Bibliothèque de Littérature générale et comparée, 130). Paris: Honoré Champion, 2015;
 • Tragedy as the ethical pointer of the contemporary world. V: Henriques, Bruno M., Camões, José, Almeida, Maria João (ur.). Théâtre : esthétique et pouvoir. Tome 2, XXe et XXIe siècles. Paris: Éditions Le Manuscrit. 2016, str. 397-416.
 • Medkulturnost v luči literarne vede. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2016, ročník 19, číslo 1, str. 7-16.
 • The Re-Appearance of Tragedy in Contemporary Drama. V: JOCHMANOVÁ, Andrea (ur.). Current issues in performance analysis : proceedings of the International Theatrological Conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21-22 November 2014) : in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.. 1st ed. Brno: The Janáček Academy of Music and Performing Arts. 2017, str. 51-59.
 • Rozwój współczesnego systemu organizacji teatrów w Słowenii. V: PRYKOWSKA-MICHALAK, Karolina (ur.). System organizacji teatrów w Europie. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 2016, str. 251-261.
 • Zofia, czyli mądrość : Simona Semenič i współczesna dramaturgia słoweńska. Dialog, feb. 2016, 61/2 (711), str. 217-225;
 • O utopiji in sreči ali zakaj ju človek (še) vedno išče?. V: Pagon, Neda (ur.), Pagon, Saša (ur.), Borak, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis, 2015, str. 163-179, 510;
 • Tragedija kot pozicijski vektor novega sveta. Dialogi 2014, 50/1-2, 96-107;
 • “Avangardistički divlji lovac” : dvojnik avangardnog pjesnika. V: Kovač, Zvonko, Kozak, Krištof Jacek, Pregelj, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press, 2014, 65-77;
 • Orientalističeskij vzgljad na Rossiju v slovenskoj putevoj literature. V: Lipatov, Aleksandr Vladimirovič, Sozina, Julija Anatolevna (ur.). Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskih narodov. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2014, 192-217;
 • “Tekučaja sovremennost´” slovenskoj dramaturgii : raspad mira po merke čeloveka. Vestnik Evropy, 2013, tom 37, 204-215;
 • Prítažlivá osudovost : subjekt a tragédia, (Edícia Svetové divadlo). 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2012;
 • S Pregelj Barbaro: The reception of Federico García Lorca in Slovenia. IberoSlavica, 2011, 92-100;
 • “Pod egido ruskega orla” ali orientalistični izleti A. Aškerca. Primerjalna književnost 2011, 34/3, 153-172;
 • Politika književnosti i međukulturalnost. Sarajevske sveske 2011, 32/33, 151-162;
 • Privlačna fatalnost : subjekt i tragedija, (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura, Kolekcija Znak). Beograd: Službeni glasnik, 2010;
 • Contemporary Slovenian drama between postmodernism and neo-realism. V: Bayerdörfer, Hans-Peter (ur.). Vom Drama zum Theatertext? : Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, (Theatron, Zv. 52). Tübingen: M. Niemeyer, 2007, 103-108;
 • Nine circles of hell or the freeing of comedy. Maske und Kothurn, ISSN 0025-4606, 2005, jg. 51, h. 4, str. 41-50;
 • Privlačna usodnost : subjekt in tragedija, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 139). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004;
 • O tragičnem danes – iz perspektive subjekta in situacije. Primerjalna književnost, dec. 2003 26/2, 101-121.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6