Doc. dr. Katarina Šter

Znanstvena sodelavka na Muzikološkem inštitut ZRC SAZU, docentka za področje muzikologije na modulu Slovenske študije - tradicija in sodobnostkatarina.ster@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI