Red. prof. dr. Maja Godina Golija

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, redna profesorica za področje etnologije.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 294
maja.godina@zrc-sazu.si
sreda, 13.00 - 15.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnologije in filozofije (Univerza v Ljubljani, 1986);
 • Magisterij iz etnologije Slovencev (Univerza v Ljubljani, 1990);
 • Doktorat iz etnoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, 1995).

 

Raziskovalni interesi:

 • Kultura prehrane
 • Etnologija mest
 • Materialna kultura
 • Nemci na Slovenskem
 • Industrijska dediščina
 • Zgodovina etnologije
 • Etnološka metodolodgija


 • Študentka raziskovalka, Katedra za etnologijo, Karlova univerza v Pragi (1989);
 • Študentka raziskovalka, Katedra za etnografijo, Univerza v Łodzu (1990);
 • Doktorandka in raziskovalka, Inštitut za etnologijo in Inštitut za gospodarsko in družbeno
 • zgodovino Westfälische Wilhelms Universität Münster (1991–1993);
 • Posdoktorsko usposabljanje Inštitut za etnologijo in Inštitut za gospodarsko in družbeno zgodovino Westfälische Wilhelms Universität Münster (1997);
 • Gostujoči raziskovalec Department of Irish Folklore, Dublin (2007);
 • Gostujoči raziskovalec in profesor Department of Irish Folklore, Dublin (2010);
 • Gostujoči raziskovalec Estonian Literary Museum, Tartu (2011);
 • Gostujoči raziskovalec Katedra za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Łodzu (2014);
 • Gostujoči profesor Institut für empirische Kulturwissenschaften/ Fach Kulturanthropologie/Volkskunde, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2017).

Drugo:

 • Članica Odbora za preučevanje narodnih manjšin Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1996-1998);
 • Organizatorka enotedenske konference International Commission for  Ethnological Food Research (ICEFR) v Sloveniji leta 2000, v sodelovanju s svetovnim združenjem etnologov in folkloristov SIEF;
 • Članica uredništva mednarodne etnološke bibliografije DEMOS,
 • Glavni urednik Traditiones;
 • Članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU;
 • Član uredniškega odbora revije Etnolog;
 • Član uredniškega odbora revije Bealoideas. Dublin: Folklore Society of Ireland;
 • Član uredniškega odbora Glasnika etnografskog instituta SANU, Beograd;
 • Član predsedstva International Commission of European Food History (ICREFH);
 • Članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU;
 • Vabljena recenzentka za področje etnologija pri Češki akademiji znanosti (ČAV);
 • Članica Znanstvenega sveta za humanistiko ARRS;
 • Vodja Raziskovalne postaje ZRC Maribor in Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje (2010–2016);
 • Podpredsednica International Commission for Ethnological Food Research pri mednarodni  organizaciji etnologov in folkloristov SIEF.

 

Trensko delo:

 • Slovenija: Štajerska (Maribor, Celje, Prlekija, Slovenske Gorice, Dravsko in Ptujsko polje, Pohorje, Savinjska dolina), Prekmurje, Koroška, Kras, Bohinj…
 • Italija: Furlanija in Benečija
 • Terensko raziskave v Srbiji, na Madžarskem, Poljskem, v Estoniji in na Irskem.

 

Raziskovalni projekti:

 • Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja/ Protected Areas along the Slovenian-Hungarian Border. Challenges of Cooperation and Sustainable Development (2017―2020);
 • AlpFoodway – Interdisciplinarni pristop k dediščini alpske prehrane/ A cross-disciplinary approach to food cultural heritage, Interreg Alpine Space, Interreg Alpine Space (2016―2019);
 • Food Culture Within Social Changes of 20th and the Beginning of 21st Century  (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) (2007― 2013);
 • Srbi in Slovenci: izseljenci, manjšina, kolektivne identitete in spomini (2011―2013);
 • Tradicija in njeni po‐ustvarjalci (2008–2011);
 • ETNOFOLK, Etnologický ústav Akademie věd České republiky: = Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 20122―2015;
 • Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko (2005―2008);
 • Etnološki pogledi in podobe (od 19. do 21. stoletja) (2004―2007);
 • AQUADAPT: Strategic tools to support adaptive, integrated water resource manager level (2002-2005) (EU project);
 • Inovacije v prehrani na Slovenskem v prehodu iz 19. v 20. stoletje (1996―2001);
 • Slovar etnologije Slovencev (1997―1999);
 • Etnološke raziskave kulture v Sloveniji in v zamejstvu (1999―2003);
 • Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru (2003―2008);
 • Preučevanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem (1988―1995).

 • Godina Golija, M. 2017. Novi Maribor. Maribor: Založba Premzl.
 • Godina Golija, M. 2016. Povednost materialnega: slovenske praznične jedi in Slovenci v Srbiji.
 • Glasnik Etnografskog instituta, 64, [sv.] 1, str. 65–
 • Godina Golija M. et. al. 2016. Taste of Maribor. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem.
 • Godina Golija M. et. al. 2015. Maribor in Mariborčani. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Godina Golija, M. 2015. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: Becker, K. (ur.), Moriniaux, V. (ur.), Tabeaud, M. (ur.). L’alimentation et le temps qu’il fait /Food and weather. Paris: Hermann: 329–
 • Godina Golija, M. 2015.Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: Heppner, H. (ur.), Miladinović Zalaznik, M. (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform: der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: P. Lang: 91–
 • Godina Golija, M. 2014. Hrana in praznovanja: meso in mesne jedi v prazničnih jedilnih obrokih na Slovenskem. Etnolog 24 (75): 59–
 • Godina Golija, M. 2014. Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini, 39: 55–
 • Godina Golija, M. 2012. Contemporary appropriations of culinary tradition in Slovenia. Traditiones 41 (2): 91–
 • Godina Golija, M. 2011. Hunger and misery: the influence of the First World War on the diet of Slovenian civilians. V: Zweiniger-Bargielowska, I. (ur.).Food and war in twentieth century Europe. Farnham: Ashgate: 85–
 • Godina Golija, M. 2011.Slovenia. V: Albala, K. (ur.). Food cultures of the world encyclopedia. Santa Barbara; Denver; Oxford: Greenwood, vol. 4: 339–
 • Godina Golija, M. Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.
 • Godina Golija, M. 2004. The influence of cookbooks on food culture in Slovenia in the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. V: Lysaght, P. (ur.).Changing tastes: food culture and the processes of industrialization. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde; Dublin: Department of Irish Folklore, University College: 191–
 • Godina Golija, M. 2003. Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: Scholliers, P. (ur.), Jacobs, M.Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: Berg: 125–
 • Godina Golija, M. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. Maribor 1919-1941: oris družabnega življenja. Maribor: Obzorja.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6