Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

Izredni profesor za področje geografije na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004)
 • doktorat iz daljinskega zaznavanja (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2010)

 

Raziskovalni interesi

Njegovo področje delovanja obsega zelo širok spekter znanstvenih in strokovnih področij. Ukvarja se z obdelavo optičnih satelitskih posnetkov in podatkov aerolaserskega skeniranja, s spletno kartografijo, prostorskimi analizami in modeliranjem naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje, tako v zgodovini kot v sedanjosti. Posebno zanimanje čuti do varovanja naravne in kulturne dediščine. Zelo aktiven je prav na področju preučevanja preteklih kulturnih pokrajin, ki se ga je lotil že v okviru podoktorskega projekta.Gostovanja

 • Študent raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2006)
 • Gostujoči raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2008)
 • Gostujoči raziskovalec, Islandski Inštitut za arheologijo (Fornleifastofnun Íslands, 2010)
 • Gostujoči raziskovalec, Historic Environment Scotland (2017).

Drugo

 • Med študijem je pridobil Zoisovo štipendijo, njegovo diplomsko delo pa je bilo nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2018 je dobil Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate na področju humanistike in družboslovja.
 • Vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje.
 • Član uredniškega odbora zbirke Prostor, kraj, čas, Založba ZRC.
 • Član uredniškega odbora revije Geodetski vestnik.
 • 40 vabljenih predavanj, tako na konferencah kot na tujih univerzah, pri čemer so mu pri večini stroške potovanja in bivanja vsaj deloma krile partnerske organizacije.
 • Somentor pri šestih nalogah, ki so v okviru natečaja Znanost mladini prejele zlato državno priznanje. Ena izmed njih je bila ocenjena kot najboljša tudi na natečaju Slovenija iz vesolja, dve pa sta osvojili prvo mesto na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov, ki ga organizirajo MEF Educational Institutions, v Carigradu (Turčija).
 • Soorganizacija mednarodnih delavnic TRAIL – Training and Research on the Archaeological Interpretation of Lidar (Francija 2011, 2014, 2016, Slovenija 2018), ki jih je tudi pomagal konceptualno zasnovati v povsem inovativno shemo sodobne delavnice.

Izbrane publikacije

 • Šprajc, Ivan, Dunning, Nicholas P., Štajdohar, Jasmina, Hernández Gómez, Quintin, Chato López, Israel, Marsetič, Aleš, Ball, Joseph W., Dzul Góngora, Sara, Esparza Olguín, Octavio, Flores Esquivel, Atasta, Kokalj, Žiga. 2021. Ancient Maya water management, agriculture, and society in the area of Chactún, Campeche, Mexico. Journal of anthropological archaeology, 61, 101261, str. 1-21.
 • Stančič, Liza, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2020. Fluvial gravel bar mapping with spectral signal mixture analysis. European journal of remote sensing, 16 str.
 • Nuninger, Laure, Opitz, Rachel, Verhagen, Philip, Libourel, Thérèse, Laplaige, Clement, Leturcq, Samuel, Le Voguer, Nathanael, Fruchart, Catherine, Kokalj, Žiga, Rodier, Xavier. 2020. Developing FAIR ontological pathways : linking evidence of movement in Lidar to models of human behaviour. Journal of computer applications in archaeology, 3, 1, str. 63-75.
 • Smerdu, Ana, Kanjir, Urška, Kokalj, Žiga. 2020. Automatic detection of Japanese knotweed in urban areas from aerial and satellite data. Management of Biological Invasions, 11, 4, str. 661-676.
 • Somrak, Maja, Džeroski, Sašo, Kokalj, Žiga. 2020. Learning to classify structures in ALS-derived visualizations of ancient Maya settlements with CNN. Remote sensing, 12, 14, 20 str.
 • Kokalj, Žiga, Somrak, Maja. 2019. Why not a single image? : combining visualizations to facilitate fieldwork and on-screen mapping. Remote sensing, 11, 7, 747, str. 1-26.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf, Mulahusić, Admir. 2018. Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka, (Prostor, kraj, čas, 16). Ljubljana: Založba ZRC. 168 str.
 • Pipan, Primož, Kokalj, Žiga. Transformation of the Jeruzalem hills cultural landscape with modern vineyard terraces. Acta geographica Slovenica. 2017, 57, 2, str. 149-162.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf. 2017. Airborne laser scanning raster data visualization : a guide to good practice, (Prostor, kraj, čas, 14). Ljubljana: Založba ZRC. 88 str.
 • Popit, Tomislav, Rožič, Boštjan, Šmuc, Andrej, Kokalj, Žiga, Verbovšek, Timotej, KošiR, Adrijan. 2014. LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology 204: 638-645.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2013. Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat, (Prostor, kraj, čas, 1). Ljubljana: Založba ZRC. 141 str.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2013. Visualizations of lidar derived relief models. V: Opitz, Rachel (ur.), Cowley, David (ur.). Interpreting archaeological topography : airborne laser scanning, 3D data and ground observation. Oxford; Oakville: Oxbow Books., str. 100-112.
 • Kokalj, Žiga, Pehani, Peter, Goodchild, Helen, Gaffney, Vincent L., Oštir, Krištof. 2013. Crossing borders : a multi-layer GIS mapping framework for the cultural management of the Mundo Maya Region. V: CH’NG, Eugene (ur.), Gaffney, Vincent L. (ur.), Chapman, Henry (ur.). Visual heritage in the digital age, (Springer series on cultural computing). London: Springer. Str. 169-182.
 • Štular, Benjamin, Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof, Nuninger, Laure. 2012. Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, 11: 3354-3360.
 • Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2011. Sky-view factor as a relief visualization technique. Remote sensing 3, 2: 398-415.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2011. Application of sky-view factor for the visualisation of historic landscape features in lidar-derived relief models. Antiquity, 85: 263-273.
 • Challis, Keith, Kokalj, Žiga, et al. 2008. Airborne lidar and historic environment records. Antiquity 318, 82: 1055-1064.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2007. Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the Classical Karst – Kras region = Ugotavljanje pokrovnosti krasa s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat. Acta carsologica, 36, 3: 433-440.

Vse publikacije (COBISS) >>

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6