Izr. prof. dr. Marijan Dović

Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturi in literarne vede ZRC SAZU, izredni profesor za književnostmarijan.dovic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • 1999 (univerzitetna diploma): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (A) in Oddelek za slovenistiko (B) primerjalna književnost in slovenistika
 • 2003 (magisterij): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
 • 2006 (doktorska disertacija): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko

 

Interesna področja:

 • slovenska in evropska romantika,
 • nacionalni pesniki,
 • kulturni nacionalizem,
 • literarne in umetnostne avantgarde,
 • kanonizacija in literarni kanon,
 • teorija in zgodovina avtorstva,
 • sistemska in empirična teorija literature,
 • literatura in glasbaPoučevanje:

 • 2017–2018: Uvod v literarno teorijo (obvezni predmet, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 2007–2010: Slovenska književnost IV (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Sodobna literarna teorija (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Teorija avtorstva (gostujoča predavanja za podiplomske študente na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • 2012–2015: Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti (izbirni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2013: Writing the Mediterranean (Erasmus Intensive Programme, Malta, marec in april 2013)

 

Vodenje projektov:


Uredniški projekti

 • Primerjalna književnost, znanstvena revija (član uredniškega odbora, 2011–, glavni in odgovorni urednik, 2016–)
 • Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, kritične izdaje temeljnih del slovenske literature (član uredniškega odbora, 2011–)
 • 2000: Antona Podbevška 100 nadnaravnih let (zbornik razprav; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2005: Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo (jubilejna monografija; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2007: Anton Podbevšek: Zbrane pesmi : elektronska znanstvenokritična izdaja (urednik). Ljubljana, ZRC SAZU, http://nl.ijs.si/e–zrc/podbevsek/.
 • 2008: Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature?/ Literature and Censorship: Who is Afraid of the Truth of Literature (urednik). Dvojezična posebna številka revije Primerjalna književnost.
 • 2008: Anton Podbevšek: Moje ekstaze skulptura (znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2010: Kdo izbere? Literatura in literarno posredništvo / Who Chooses? Literature and Literary Mediation (urednik, z J. Habjanom in A. Vaupotičem). Dvojezična tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2012: The Book: An Economy of Cultural Spaces (urednik, z J. Habjanom). Angleška tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2013: Prostorski obrat v literarni vedi / The Spatial Turn in Literary Studies (urednik, z J. Habjanom in M. Juvanom). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2015: Literatura in glasba / Literature and Music (urednik, z G. Pompetom in A. Ježem). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2016: Literatur und Musik (urednik, z G. Pompetom). Tematska številka revije TheMa (Hollitzer Verlag, Dunaj).
 • 2016: Kulturni svetniki in kanonizacija (zbornik razprav, urednik). Ljubljana: ZRC SAZU.
 • 2017: National Poets and Romantic (Be)Longing (urednik). Tematski sklop revije Arcadia.

 

Znanstvene monografije:

 • Sistemske in empirične obravnave literature, 2004 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, 2007 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, 2010 (Novo mesto, Ljubljana: Goga, ZRC SAZU)
 • National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe, 2017 (Leiden in Boston: Brill)
 • Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika (Ljubljana: LUD Literatura: 2017)

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6