Izr. prof. dr. Marijan Dović

Nosilec dveh predmetov, Evropske literature in nacionalizmi in Sociologija (slovenske) literarne institucije, na literarnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturi in literarne vede ZRC SAZU. Izredni profesor za področje književnosti.marijan.dovic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • 1999 (univerzitetna diploma): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (A) in Oddelek za slovenistiko (B) primerjalna književnost in slovenistika
 • 2003 (magisterij): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
 • 2006 (doktorska disertacija): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko

 

Interesna področja:

 • slovenska in evropska romantika,
 • nacionalni pesniki,
 • kulturni nacionalizem,
 • literarne in umetnostne avantgarde,
 • kanonizacija in literarni kanon,
 • teorija in zgodovina avtorstva,
 • sistemska in empirična teorija literature,
 • literatura in glasbaPoučevanje:

 • 2017–2018: Uvod v literarno teorijo (obvezni predmet, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 2007–2010: Slovenska književnost IV (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Sodobna literarna teorija (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Teorija avtorstva (gostujoča predavanja za podiplomske študente na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • 2012–2015: Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti (izbirni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2013: Writing the Mediterranean (Erasmus Intensive Programme, Malta, marec in april 2013)

 

Vodenje projektov:


Uredniški projekti

 • Primerjalna književnost, znanstvena revija (član uredniškega odbora, 2011–, glavni in odgovorni urednik, 2016–)
 • Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, kritične izdaje temeljnih del slovenske literature (član uredniškega odbora, 2011–)
 • 2000: Antona Podbevška 100 nadnaravnih let (zbornik razprav; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2005: Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo (jubilejna monografija; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2007: Anton Podbevšek: Zbrane pesmi : elektronska znanstvenokritična izdaja (urednik). Ljubljana, ZRC SAZU, http://nl.ijs.si/e–zrc/podbevsek/.
 • 2008: Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature?/ Literature and Censorship: Who is Afraid of the Truth of Literature (urednik). Dvojezična posebna številka revije Primerjalna književnost.
 • 2008: Anton Podbevšek: Moje ekstaze skulptura (znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2010: Kdo izbere? Literatura in literarno posredništvo / Who Chooses? Literature and Literary Mediation (urednik, z J. Habjanom in A. Vaupotičem). Dvojezična tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2012: The Book: An Economy of Cultural Spaces (urednik, z J. Habjanom). Angleška tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2013: Prostorski obrat v literarni vedi / The Spatial Turn in Literary Studies (urednik, z J. Habjanom in M. Juvanom). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2015: Literatura in glasba / Literature and Music (urednik, z G. Pompetom in A. Ježem). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2016: Literatur und Musik (urednik, z G. Pompetom). Tematska številka revije TheMa (Hollitzer Verlag, Dunaj).
 • 2016: Kulturni svetniki in kanonizacija (zbornik razprav, urednik). Ljubljana: ZRC SAZU.
 • 2017: National Poets and Romantic (Be)Longing (urednik). Tematski sklop revije Arcadia.

 

Znanstvene monografije:

 • Sistemske in empirične obravnave literature, 2004 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, 2007 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, 2010 (Novo mesto, Ljubljana: Goga, ZRC SAZU)
 • National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe, 2017 (Leiden in Boston: Brill)
 • Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika (Ljubljana: LUD Literatura: 2017)

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6