Doc. dr. Mateja Ferk

Portret Mateje Ferk

Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU, predavateljica na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU


01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014)

 

Raziskovalna področja

Osnovno raziskovalno področje je geomorfologija s posebnim poudarkom na krasoslovju, speleologiji in paleookoljskih raziskavah. Redno sem vključena v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Doslej sem prispevala k več projektom s področja fizične geografije in geografije naravnih nesreč ter sem avtorica več znanstvenih prispevkov s teh področij.

 Izbrana gostovanja v tujini

 • Vabljeno predavanje (The use of remote sensing methods in geomorphology: examples from Slovenia and Australia) na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 5. 12. 2019
 • Vabljeno predavanje (Remote sensing in geomorphology: examples from Australia) na Institut für Geographie und Raumforschung, University of Graz, Graz, Avstrija, 12. 6. 2019
 • Vabljeno predavanje (Karst and Caves in Slovenia) na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 24. 8. 2018
 • Vabljeno predavanje (Palaeofloods on Karst Poljes, Slovenia) na Department of Agricultural Sciences, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Avstralija, 15. 2. 2012

Drugo

 • članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2019-);
 • članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2015-);
 • članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2015-);
 • članica Geomorfološkega društva Slovenije; predsednica 2016-2019, tajnica 2011-2016.

 

Priznanja in nagrade

 • Srebrno priznanje za mentorstvo raziskovalne naloge Motokros kot turistični potencial Pomurja dijakinje Nuše Kos na 52. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, 2018;
 • Priznanje »Excellent trainee« v okviru International Training Course on Hydrogeology, Environmental Geology and Ecological Geology of Karst v Kunmingu, Kitajska, 2017;
 • Srebrni znak Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2016;
 • Štipendija ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za znanost, tehnologijo in inženirstvo, Univerze la Trobe v Melbournu, Avstraliji, 2012;
 • Priznanje in bronasti znak Jamarske zveze Slovenije za posebne dosežke v jamarstvu, 2011;
 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo, 2010.

Izbrane znanstvene publikacije

 • Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Loczy, D. 2020: Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Acta geographica Slovenica 60-1.
 • Ferk, M., Lipar, M., Šmuc, A., Drysdale, R. N., Zhao, J. 2019: Chronology of heterogeneous deposits in the side entrance of Postojna Cave, Slovenia. Acta geographica Slovenica 59-1.
 • Lipar, M., Stepišnik, U., Ferk, M. 2019: Multiphase breakdown sequence of collapse doline morphogenesis : an example from Quaternary aeolianites in Western Australia. Geomorphology 327.
 • Lipar, M., Ferk, M., Lojen, S., Barham, M. 2019: Sulfur (34S/32S) isotope composition of gypsum and implications for deep cave formation on the Nullarbor Plain, Australia. International journal of speleology 48-1.
 • Ticar, J., Komac, B., Zorn, M., Ferk, M., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: From urban geodiversity to geoheritage : the case of Ljubljana (Slovenia). Quaestiones Geographicae 36-3.
 • Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Special publication of the Geological Society of London 433.
 • Ferk, M. 2016: Palaeofloods in karstic Ljubljanica River Catchment. Geografija Slovenije 33. Ljubljana, 187 p.
 • Ferk, M., Zorn, M. 2015: Kras – A polysemous term with international recognition. Kronika 63-3.
 • Lipar, M., Ferk, M. 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate: examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150.
 • Ferk, M., Lipar, M. 2012: Eogenetic caves in Pleistocene carbonate in Slovenia. Acta geographica Slovenica 52-1.
 • Ferk, M., Stepišnik, U. 2011: Geomorphological Characteristics of Rakov Škocjan. Georitem 17.
 • Stepišnik, U., Ferk, M., Kodelja, B., Medenjak, G., Mihevc, A., Natek, K., Žebre, M. 2009: Glaciokarst of western Orjen, Montenegro. Cave and karst science 36-1.
 • Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L., Peternelj, K., Štembergar, T., Ilič, U. 2007: Alluvial fans on contact karst: an example from Matarsko Podolje, Slovenia. Acta carsologica 36-2.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6