Doc. dr. Alenka Koron

Samostojna strokovna sodelavka - specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docentka za literarne vede.koron@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1980)
 • Doktorat iz primerjalne književnosti in literarne teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010)

 

Interesna področja:

 • teorija pripovedi,
 • naratologija,
 • teorija avtobiografije,
 • teorija fikcije,
 • literarna teorija,
 • metodologija literarne vede,
 • sodobno pripovedništvo,
 • zgodovina novejše literarne vedePoučevanje:

 • 1981: učiteljica slovenskega jezika in književnosti (EGŠC Branko Brelih, Nova Gorica)
 • 1986–1992: asistentka za primerjalno književnost in literarno teorijo (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 1995–1997: učiteljica slovenščine (Gimnazija Vič, Ljubljana)
 • 1997–2000: učiteljica slovenščine (Gimnazija Šiška, Ljubljana)

 

Vodenje projektov:

 • Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature (vodja, bilateralni projekt; 2017–)

 

Udeležba v projektih:

 • Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-6846, oktober 2014 – september 2017; vodja dr. Marijan Dović)
 • Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-4245, julij 2011– junij 2014; vodja dr. Marko Juvan)
 • Slovenska svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-3613, maj 2010 – april 2013; vodja dr. Marko Juvan)
 • Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; L6-0163, februar 2008 – januar 2011; vodja dr. Matija Ogrin)
 • Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; V2-0380, april 2007 – marec 2009; vodja dr. Matija Ogrin)
 • Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; L6-6373, julij 2004 – junij 2007); vodja dr. Matija Ogrin)

 

Uredništvo:

 • Slavica tergestina, znanstvena revija (članica uredniškega odbora 2012–)
 • Primerjalna književnost, znanstvena revija (članica uredniškega odbora 2017–)
 • 2011: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi,humanistiki in družboslovju (sourednica z Andrejem Lebnom, zbornik razprav)
 • 2012: Darku Dolinarju ob sedemdesetletnici (sourednica z Markom Juvanom, jubilejna številka revije Primerjalna književnost)

Izbrane publikacije

 • KORON, Alenka. Sodobne teorije pripovedi, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str.
 • KORON, Alenka. Srednja Evropa, avstrijska in slovenska literatura in slovenska literarna veda = Central Europe, Austrian and Slovenian literature, and Slovenian literary studies. V: POSPÍŠIL, Ivo (ur.). Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – nakladelství Galium, 2015, str. 83-88.
 • KORON, Alenka. Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE, Morana. Svetovne književnosti in obrobja, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 321-334.
 • KORON, Alenka. Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 35-49.
 • KORON, Alenka. Kaj hočejo ženske ali pripoved o vročih šestdesetih letih. V: BYATT, Antonia Susan. Žvižgavke, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2011, str. 555-566.
 • KORON, Alenka. O deklištvu med zgodbami. V: KINGSTON, Maxine Hong. Bojevnica : spomini na deklištvo med duhovi, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2009, str. 231-241.
 • KORON, Alenka. Topografska imaginacija mesta v Kovačičevih Ljubljanskih razglednicah. V: TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič : življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009, str. 34-57.
 • KORON, Alenka. Razvoj naratologije družbenih spolov: spolnoidentitetno ozaveščeni romani v novejši slovenski literaturi. V: RICHTEREK, Oldřich (ur.). Kontexty literární vědy I. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, str. 129-140.
 • KORON, Alenka. Človek kot zgodbe pripovedujoče bitje. V: SWIFT, Graham. Povodje, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2007, str. 403-416.
 • KORON, Alenka. Fiction, autobiography and memoir intertwined : the writings of Frank McCourt’s and Lojze Kovačič. V: COELSCH-FOISNER, Sabine (ur.), GÖRTSCHACHER, Wolfgang (ur.). Fiction and autobiography : modes and models of interaction, (Salzburg Studies in English Literature and Culture, vol. 3). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2006, str. 155-166.
 • KORON, Alenka. Intertekstualnost, rewriting in samocitiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006, str. 149-161.
 • KORON, Alenka. Time regained? On narrative in literary historiography. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing literary history : selected perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2006, str. 199-226.
 • KORON, Alenka. Voennaja proza Milana Pugelja. V: BUDAGOVA, Ljudmila Norajrovna (ur.). Pervaja mirovaja vojna v literaturah i kul´ture zapadnyh i južnih slavjan. Naučnoe izd. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2004, str. 350-364.
 • KORON, Alenka. Spet najdeni čas? K vprašanju pripovedi v literarnem zgodovinopisju. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Kako pisati literarno zgodovino danes : razprave. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003, str. 245-274.
 • KORON, Alenka. Pogled za očmi: o romanu Deček in smrt Lojzeta Kovačiča. V: KOVAČIČ, Lojze. Deček in smrt, (Knjižnica Kondor, zv. 290). Avtorsko predelana izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 367-406.
 • KORON, Alenka. Spiralne zanke okrog obrobja. V: LESSING, Doris. Zlata beležnica, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1996, str. 313-[329].
 • KORON, Alenka. Vrata realnosti: etuda o Kovačičevem romanu Resničnost. V: KOVAČIČ, Lojze. Resničnost, (Zbirka Metulj). Ljubljana: Mihelač, 1995, str. 159-173.
 • KORON, Alenka. Nemirno iskanje moderne proze: Zupanovo pripovedništvo do Menueta za kitaro. V: BERGER, Aleš (ur.). Vitomil Zupan, (Zbirka Interpretacije, 3). Ljubljana: Nova revija, 1993, str. [21]-43
 • KORON, Alenka. Holokavst med zgodovino in fikcijo : primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2015, letn. 38, št. 3, str. 173-184, [275].
 • KORON, Alenka. Reprezentacija velike vojne pri Jušu Kozaku. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 549-564, ilustr.
 • KORON, Alenka. Krajnski komedijanti jako součást procesu kanonizace obrozenců v slovinské kultuře. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 15-24.
 • KORON, Alenka. The impact of European structuralism on Slovenian literary criticism, 1960-2000: local reception and main achievements. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, 1, str. 3-17.
 • KORON, Alenka. Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919-1929) na ozadju ideje svetovne književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 1/2, str. 85-97, 163.
 • KORON, Alenka. Krajnski komedijanti kot del kanonizacijskega procesa preroditeljev v slovenski kulturi. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 3, str. 35-44, 99.
 • KORON, Alenka. Vidiki naratologije drame. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 3, str. 41-59, [235], ilustr.
 • KORON, Alenka. The private library of Lojze Kovačič and world literature. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 107-120.
 • KORON, Alenka. Lo sviluppo della narratologia di genere: consapevolezza di genere nella narrativa slovena contemporanea. V: AMENTA, Alessandro (ur.). Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica, (Esamizdat, ISSN 1723-4042, letn. 6, 2/3). 1 ed. Roma: Aracne, 2009, letn. 6, št. 2/3, str. [155]-165.
 • KORON, Alenka. Janez Trdina and Washington Irving : on the genesis of fiction in their short narratives through a comparativist lens. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2008, vol. 30, no. 2, str. 135-153.
 • KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : II. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2005, letn. 28, št. 1, str. 119-134.
 • KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : I. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 97-117.
 • KORON, Alenka. Vojna proza Milana Puglja. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.- jun. 2004, letn. 52, št. 2, str. [181]-197.
 • KORON, Alenka. Avtobiografija, fikcija in roman: o možnostih žanra ‘roman kot avtobiografija’. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2003, letn. 26, št. 2, str. 65-86.
 • KORON, Alenka. Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2001, letn. 24, posebna številka, str. 189-215.
 • KORON, Alenka. Metodološki vidiki Paternujevih pripovednoproznih raziskav. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 1993/94, 39, št. 1, str. 29-34.
 • KORON, Alenka. Poststrukturalizem v naratologiji. V: KOS, Janko, et al. Poststrukturalizem – dekonstrukcija, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 16, št. 1). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1993, str. 27-35.
 • KORON, Alenka. Problem strukturalizma in literarne znanosti pri Dušanu Pirjevcu. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1991, 14, št. 1, str. 18-24.
 • KORON, Alenka. O uvodih v naratologijo. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1988, 11, št. 1, str. 51-63.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6