Doc. dr. Mateja Šmid Hribar

Docentka za področje geografije na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.smid@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz sociologije kulture in filozofije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000)
 • znanstveni magister iz varstva naravne dediščine (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008)
 • doktorat iz geografije (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Med ključnimi področji mojega delovanja so kulturne pokrajine in preučevanje medsebojnega vpliva človeka in narave. Zanima me upravljanje skupnih virov in skupnega ter njihova vloga pri zagotavljanju raznolikih ekosistemskih storitev in krepitvi prožnosti skupnosti na okoljske spremembe. Ta področja razvijam prek temeljnih in aplikativnih raziskav. Omenjena znanja krepim s sodelovanjem v mednarodnih mrežah in s študijskimi obiski v tujini.

 Glavna gostovanja:

 • Gostujoča raziskovalka, Center za vedenje, institucije in okolje, Državni univerzi v Arizoni (2015);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza na Floridi (2017, 2019);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštituta za napredni študij trajnostnosti Univerze Združenih narodov (2018).

Drugo:

 • članica uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica;
 • članica odbora mednarodne mreža EUCALAND – European Cultural and Agricultural Landscapes;
 • članica in nacionalna predstavnica v Sloveniji za ESP – Partnership for Ecosystem Services;
 • članica IASC – International Association for the study of the Commons;
 • članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem;
 • ustanovna članica SOES – Skupine za obravnavo ekosistemskih storitev;
 • ustanovna članica INTERECOS – Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve na ZRC SAZU.

Izbrane publikacije:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6