Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro

Docentka za področje upravljanja z okoljem na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.daniela.ribeiro@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz Okoljskega inženirstva (Univerza v Trás-os-Montes in Alto Douro, Portugalska, 2007)
 • magisterij iz Znanosti v okolju (Univerza v Novi Gorici, 2011)
 • doktorat iz Varstvo okolja (Univerza v Ljubljani, 2017)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Prvo terensko delo sem opravljala v Ljubljani in okolici med devetmesečno prakso na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU med letoma 2007 in 2008. Moje raziskave so bile osredotočene na širjenje invazivne rastlinske vrste Fallopia japonica. Leta 2009 sem kot del mojega magistrskega študija izvajala terensko delo v Prekmurju, kjer sem kartirala vzorce distribucije invazivne rastlinske vrste Robinia pseudoacacia in ovrednotila razloge za njeno širitev. Spomladi 2011 sem skupaj s sodelavci iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU več mesecev kartirala habitatne tipe Bele krajine in Krasa. Zaradi te izkušnje s terenskimi delom so se moja raziskovalna zanimanja preusmerila iz posameznih vrst na raven pokrajin, ki sem jih začela preučevati kot celostni koncept. Moj doktorat je bil osredotočen na vpliv pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških regij. Med leti 2012 in 2016 sem bila pogosto na terenu, kartirala rabo zemljišč in intervjuvala prebivalce Bele krajine. Razmerje med varstvom okolja in družbeno (človekovo) dejavnostjo je bila pri mojih raziskavah najpomembnejša prednostna naloga. Moja raziskovalna zanimanja vključujejo spremembe rabe zemljišč, ekosistemske storitve, kulturne pokrajine, varstvo okolja, zavarovana območja, trajnostno upravljanje z zemljišči, trajnostna pokrajina in odnos med človekom in naravo.

 Glavna gostovanja:

 • Študentka raziskovalka, ZRC SAZU Inštitut za antropološke in prostorske študije (2007-2008);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti (2009);
 • Gostujoča raziskovalka, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (2010).

Drugo:

 • članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji;
 • članica Mednarodne zveze za pokrajinsko ekologijo;
 • članica Partnerstva za ekosistemske storitve;
 • članica Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije;
 • članica Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve ZRC SAZU;
 • članica Usklajevalnega organa za izdajanje dovoljenj za poklic inženirja na Portugalskem;
 • članica Usmerjevalnega odbora Komisije za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi;
 • visokošolska učiteljica na Univerzi v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede.

Izbrane publikacije:

 • Ribeiro, D., Zorn, M. 2021. Sustainability and Slovenian Karst Landscapes: Evaluation of a Low Karst Plain. Sustainability 13-4. DOI: https://doi.org/10.3390/su13041655
 • Ribeiro, D., Razpotnik Visković, N., Čarni, A. 2020. Landscape dynamics at borderlands: analysing land use changes from Southern Slovenia. Open geosciences 12-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2020-0212
 • Ribeiro, D. 2020. Bela krajina – sustainability in a karst landscape. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504627
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance: the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. Participatory research and planning in practice. The Urban Book Series. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_11
 • Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020. Land use in Slovenia. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_18
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Slovenia’s protected areas. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_21
 • Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2019. Izzivi v turističnem sektorju: kako se evropske turistične destinacije soočajo s preturizmom. Geografski vestnik 91(1). DOI: https://doi.org/10.3986/GV91104
 • Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019. Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.6636
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Ribeiro, D. 2018. Mapping war geoheritage: recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0030
 • Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Oštir, K., Ribeiro, D. 2018. Modelling habitats in karst landscape by integrating remote sensing and topography data. Open Geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0011
 • Breg Valjavec, M., Ribeiro, D., Čarni, A. 2017. Vegetation as the bioindicator of human-induced degradation in karst landscape: case study of waste-filled dolines. Acta carsologica 46-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v46i1.4712
 • Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.772
 • Ribeiro, D., Burnet, J. E., Torkar, G. 2013. Four windows on borderlands: dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53204
 • Somodi, I., Čarni, A., Ribeiro, D., Podobnikar, T. 2012. Recognition of the invasive species Robinia pseudacacia from combined remote sensing and GIS sources. Biological Conservation 150-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.02.014

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI