Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Dr. Martin Pogačar

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za spominske in kulturne študije ZRC SAZUmartin.pogacar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Doktorat znanosti, 2012, Primerjalni študij idej in kultur, UNG
 • Magisterij, 2005, Centralno in jugovzhodne študije, School of Slavonic nad Eastern European Studies, University College London
 • Diploma, 2003, Kulturogija, FDV

 

Raziskovalni interesi:

 • spomin v digitalnih medijskih okoljih,
 • preplet tehnologije, spomina in (post-)socializma,
 • vprašanja negotovosti, prihodnosti in anticipacije
 • problematiko kulture preteklosti
 • prihodnost jugoslovanske popularne glasbe,
 • razvoj razumevanja arhivov v digitalni medijih
 • jugoslovanska avtomobilska dediščina.
 • »Culture of the Past: Digital Connectivity and Dispotentiated Futures«. V: Hoskins, Andrew (ur.). Digital memory studies: Media pasts in transition. London, New York: Routledge, 2018.
 • (in Ana Hofman) »Partisan resistance today?: the music of the national liberation struggle and social engagement«. V: Kozorog, Miha (ur.), Muršič, Rajko (ur.). Sounds of attraction: Yugoslav and post-Yugoslav popular music, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 21-39.
 • »Digital afterlife: ex-Yugoslav pop-cultural icons and social media«. V: BERONJA, Vlad (ur.), VERVAET, Stijn (ur.). Post-Yugoslav constellations : archive, memory and trauma in contemporary Bosnian, Croatian and Serbian literature and culture. Berlin; Boston: De Gruyter. 2016, 279-300.
 • Fičko po Jugoslaviji : zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini, Ljubljana: Založba ZRC, 2016.
 • Media archaeologies, micro-archives and storytelling : re-presencing the past, London: Palgrave Macmillan, 2016.
 • »Medijsko posredovana življenja jugoslovanskega avtomobila«. Dialogi, 2016, 52, 9, 114-127.
 • »Music and memory: Yugoslav rock in social media«. Southeastern Europe, 2015, 39, 2, 215-236.
 • »Digital heritage: co-historicity and the multicultural heritage of former Yugoslavia«. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 2014, 39, 111-124.
 • »Empowering digital memorials: post-Yugoslav dealings with socialist past«. V: FAWNS, Tim (ur.). Memory and meaning: digital differences, Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2013, 99-114,
 • »”Game over”: računalniki, socializem in spomin«. V: Duraković, Lada (ur.), Matošević, Andrea (ur.). Socijalizam na klupi: jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike. Zagreb: Srednja Europa; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, 317-349.
 • »Traces of Yugoslavia: yuniverse beyond nostalgia«. V: Hayoz, Nicolas (ur.), Jesien, Leszek (ur.), Koleva, Daniela (ur.). 20 years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989. Bern: P. Lang. 2011, 435-459.
 • »Predvajaj svojo preteklost: YouTube in vernakularne digitalizacije jugoslovanske preteklosti«. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 279-311.
 • »Yu-rock in the 1980s : between urban and rural«. Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity, 2008, 36, 5, 815-832.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak

Znanstvena svetnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturno zgodovino.petrasv@zrc-sazu.si

Izobraževanje in habilitacije:

 • 1991, diploma iz zgodovine in angleškega jezika s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 1998, doktorat zgodovinskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 2009, Znanstvena svetnica, ZRC SAZU
 • 1999, docentka , sodobna zgodovina, Univerza v Ljubljani Contemporary History, University of Ljubljana
 • 2004 ,docentka, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2012, izredna profesorica, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2018, habilitacija v postopku

 

Področja raziskovanja:

 • prva svetovna vojna, civilno prebivlastvo, begunci, okupacija, cenzura, vojaški režim, vsakdanje življenje,
 • žrtve vojne, spomin, dediščina 1. Svetovne vojne – UNESCOZaposlitev in vodenje:

 • Od 1991 (polna zaposlitev), ZRC SAZU
 • Of 2006 direktorica dodiplomskega študijskega programa Kulturna zgodovina,  Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Od 2010 predstojnica Zgodovinski inštitut MIlka Kosa ZRC SAZU

 

Projektni vodja:

 • 1999–2001, podoktorski projekt, Slovenci v primežu avstrjske censure med 1. svetovno vojno
 • 2004–2007, sooblikovanje projekta, Preoblikovanje spomina – propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne;
 • 2009–2012, vodja projekta, Kulturna demografija 1. svetovne vojne;
 • 2004–2006, vodja projekta, Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija;
 • 2006–2008, vodja projekta, Za svobodo domovine: fornta v Julijskih Alpah 1915-1917;
 • 2013-2015, vodja programa, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
 • 2017 – 2020, vodja projekta, Begunci, nikoli dokončana zgodba

 

Funkcije:

 • podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014 – 2018),
 • vodja delovne skupine za priravo nominacije Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. Svetovne vojne za UNESCO Seznam svetovne dedičine.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Oto Luthar

Znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, direktor ZRC SAZU, redni profesor za zgodovino.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, Ljubljana.

Luthar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz zgodovine, Univerza v Ljubljani
 • Magisterij iz zgodovine, Univerza v Ljubljani
 • Doktorat iz zgodovine, Univerza v Ljubljani

 

Raziskovalni interesi:

 • zgodovina idej, družbena in kulturna zgodovina 19. in 20. stoletja,
 • Teorija in zgodovina zgodovinopisja,
 • historični revizionizem.


 • Štipendist DAAD, Svobodna univerza Berlin, 1991-1992;
 • Štipendist sklada Luke Knaflja, Duna, 1996j;
 • Gostujoči profesor in Fulbrightov štipendist, Yale University, 1999-2000;
 • Gostujoči raziskovalec, Columbia University, New York, mare-junij 2013;
 • Gostujoči razsikovalec, Ohuo State University Columbus Ohio, September 2016.

 • Član madnarodnega znanstvenega sveta Inštituta Kulturne študije in zgodovino gledališča, Avstrijska akademija znanosti, od 2007.

 • Of Red Dragons and Evil Spirits: Post-Communist Historiography between Democratization and New Politics of History. Editor. Budapest: CEU Press, 2017.
 • The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe. Leiden: Brill, 2016.
 • Margins of memory: anti-Semitism and the destruction of the Jewish community in Prekmurje. Ljubljana: ZRC Publishing, 2012.
 • “Immer noch Sturm”. The intimate perception of a neighbourhood. Politics in Central Europe, December 2012, vol. 8, no. 3, pp. 45-57.
 • “Dulce et decorum est — über die Nationalisierung der kollektiven Erinnerung nach dem Ersten Weltkrieg”. In: Babka, Anna (ed.), Finzi, Daniela (ed.), Ruthner, Clemens (ed.). Die Lust an der Kultur/Theorie : Transdisziplinäre Interventionen Für Wolfgang Müller-Funk. Wien; Berlin: Turia + Kant, 2012, pp. 424-433.
 • With Breda Luthar. “Von der Ideologie zur Mytologie? Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien”. In: Flierl, Thomas (ed.), Mueller, Elfriede (ed.). Osteuropa – Schlachtfeld der Erinnerungen. Berlin: Karl Dietz Verlag, 2010, pp. 105-129.
 • “Demokratisierung oder erneute Monopolisierung? die Geschichtslandschaft in Südosteuropa nach 1991”. In: Benedik, Stefan (ed.). In Progress, in Arbeit : 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz : Karl-Franzens-Universität Graz, Meerscheinschlössl Donnerstag, 2. April – Freitag, 3. April 2009. Graz: Karl-Franzens-Universität, Institut für Geschichte – Zeitgeschichte, 2009.
 • Zgodovina historične misli: od Homerja do začetka 21. stoletja [A History of Historical Thought: From Homer to Beginnings of the 21 Century]. ZRC Publishing, Ljubljana 2006 in 2016.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Ana Hofman

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 492
ahofman@zrc-sazu.si
ponedeljek, 10.00 - 13.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 1999);
 • Magisterij iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 2004);
 • Master iz Študija spolov (Fakulteta za politične vede, Univerza v Beogradu, 2005)
 • Doktorat iz kulturnih študij in etnomuzikologije (Univerza v Novi Gorici, 2007).

 

Raziskovalni interesi:

 • Aplikativna antropologija in etnomuzikologija;
 • Samoorganiziranje in aktivizem v neoliberalizmu;
 • Praske akademskega dela v neoliberalizmu;
 • Teorija afekta;
 • Čutna etnografska metoda s poudarkom na zvočno krajino;
 • Politike spolov na Balkanu;
 • Glasba v socialistični in postsocialistični jugovzhodni Evropi.

 

Terensko delo:

 • Jugovzhodna Srbija (1998 – 1999), (2004 – 2007);
 • Vojvodina (Bačka in Srem)(2000 – 2004);
 • Slovenija (Tuhinjska dolina, 2006; Prekmurje, 2010 – 2012);
 • Bolgarija, Sofia (maj 2010);
 • Redna terenska dela v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem (2008 –);
 • Avstrija, Dunaj (december 2013 – februar 2014);
 • Brazilija, Rio de Janerio (nov. 2015-feb. 2016).


 • Študentka raziskovalka, Štipendistka Wenner-Gren fundacije za anthropološke raziskave, Univerza v Chicagu (2005);
 • Gostojoča študentka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign (poletje 2006);
 • Gostojoča raziskovalka, štipendistka Robert Bosch Fellowship, gostujoča raziskovalka na Inštitutu za socialno antropologijo Max Planck v Halleju, Nemčija in New Europe College v Bukarešti, Romunija (poletni semester 2008);
 • Podoktorska raziskovalka na Centru za jugovzhodno-evropske študije Univerze v Grazu, štipendistka Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje, izobraževanje in raziskovanje (OeAD-GmbH) (november 2013 – marec 2014);
 • Gostojoča raziskovalka – štipendistka Raziskovalne agencije zvezne države Rio de Janeiro (FAPERJ) na Šoli za glasbo Zvezne univerze v Rio de Janeiru (UFRJ) (november 2015 – februar 2016).
 • Izbrana podoktorska Fulbright štipendistka na Podiplomski šoli City University New York (februar – julij 2018).

 • Glavna urednica, International journal of Euro-Mediterranean studies, znanstvena revija, Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2009-2010);
 • Gostojoča urednica znanstvene revije Southeastern Europe št. 39, letnik 2015;
 • Zakladničarka in članica upravnega odbora Evropskega seminarja etnomuzikologov;
 • Članica uredniškega odbora revije Artefact, Fakultete za umetnost, Univerze v Nišu, Srbija;
 • Vodja nacionalne raziskovalne skupine pri Evropskem projektu (EP7) »Nesorazmerja med spoloma v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju« (GARCIA, 2014-2017);
 • Vodja trilateralnega projekta Švicarske raziskovalne agencije med Univerzo v Bernu, Srbske akademije znanosti in umetnosti in ZRC SAZU »Urbana zvočna ekologija: zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda« (program SCOPES, 2014-2017);
 • Organizatorica in predsednica programskega odbora 28. Seminarja evropskih etnomuzikologov »Glasba in kulturni spomin v Evropi po letu 1989«, Ljubljana, 12-18 September 2012;
 • Recenzentka za Oxford University Press.

 • Hofman, A. (ur.) 2017. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Hofman, A. 2016. Novi život partizanskih pesama, Belgrade: Biblioteka XX.
 • Hofman, A. 2016. Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, Kulturni spomin 3, Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Hofman, A. and P. Sitar. 2016. “‘Buy me a silk skirt Mileʼ: celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia.” In: Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism, (Southeast European studies). Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs (eds), London: Routledge, 155-172.
 • Hofman, A. 2015. Guest editor of the thematic issue “Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space,” Southeastern Europe 39 (2).
 • Hofman, A. “MUSIC (as) LABOUR: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia.” Ethnomusicology Forum 24 (1): 28-50.
 • Hofman, A. and J. “The affective turn in ethnomusicology.” Muzikologija 18: 35-55.
 • Hofman, A. and Mihajlović Trbovc. 2015. Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6). Trento: University. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf.
 • Hofman, A. 2013. “Ko se boji šunda još? Muzička cenzura u Jugoslaviji.” In: Socialism on bench: Yugoslav society through the lenses of new post-Yugoslav humanities [in Croatian], Lada Duraković, Andrea Matošević (eds.), Pula, Zagreb: Srednja Evropa, 280-316.
 • Hofman, A. “Experiencing socialism: female singers in Southeastern Serbia.” In: Negotiating normality: Everyday lives in socialist institutions, Daniela Koleva (ed.), New Brunswick and London: Transaction Publishers, 103-120.
 • Hofman, A. “Lepa Brena: (Re)politization of musical memories on Yugoslavia,” Glasnik Etnografskog instituta 60 (1): 21-32.
 • Hofman, A. Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia (Balkan Studies Library, 1). Leiden, Boston: Brill.
 • Hofman, A. “Questioning socialist folklorization: Beltinci folklore festival in the Slovenian borderland of Prekmurje. In: Audiovisual media and identity issues in Southeastern Europe, Eckehard Pistrick, Nicola Scaldaferri and Gretel Schwörer (eds.), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 238-257.
 • Hofman, A. “Maintaining the distance, othering the Subaltern: rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice. In: Applied ethnomusicology: Historical and contemporary approaches, Klisala R. Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.), Newcastle: Cambridge Scholars, 22-35.
 • Hofman, A. “Socialist stage: politics of place in musical performance.” New sound 36 (2): 120-134.
 • Hofman, A. “‘When we were walking down the road and singing’: rural women’s memories of ‘socialism in Serbia.” In: Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. 1st ed., Shana Penn and Jill Massino (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 185-197.
 • Hofman, A., N. Ceribašić and Lj. Vidić Rasmussen. “Post-Yugoslavian ethnomusicologies in sialogue.” Yearbook for traditional music 40: 33-45.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Tanja Petrović

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, redna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 415
tanja.petrovic@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 1998);
 • Magisterij iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 2002);
 • Doktorat iz sociolingvistike (ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija post-jugoslovanskih družb;
 • Antropologija humorja in smeha;
 • Antropologija dela;
 • Spomin, dediščina, zapuščina;
 • Diskurzi in jezikovne ideologije;
 • Fotografija in vizualna kultura.


 • Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza v Gradcu, Avstrija (2000);
 • Gostujoča raziskovalka, Poljska akademija znanosti in umetnosti, Varšava (2003);
 • Štipendistka, Center for Advanced Studies Sofia, Bolgarija (2005–2006);
 • Štipendija Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, Dunaj (2006);
 • Štipendija francoskega veleposlaništva v Ljubljani, L’École des hautes études en sciences sociales, Paris (2008);
 • Gostujuča raziskovalka, Univerza v Osaki, Japonska (2008);
 • Štipendistka, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Nemčija (2010–2011);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Univerza v Regensburgu, Nemčija (2013);
 • Štipendistka, The Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Nizozemska (2013–2014).

 • Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU;
 • Članica svetovalnega odbora Združenja za antropologijo jugovzhodne Evrope (InASEA);
 • Urednica knjižne zbirke Kulturni spomin, Založba ZRC;

 • Petrović, T. 2015. Srbija i njen jug: “Junjažki dijalekti” između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga.
 • Petrović, T. 2015. Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review 74(2), 288-310.
 • Petrović, T. 2015. Portraits of Yugoslav Army soldiers: between partisan and pop-culture imagery. In M. Jakiša, N. Gilić (ur.), Partisans in Yugoslavia: Literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, 137–156.
 • Petrović, T. (ur.). 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan Societies. Leiden – Boston: Brill.
 • Petrović, T. 2014. Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina: negotiating the heritage of the Serbian Orthodox community. Dve domovini 39, 89-102.
 • Petrović, T. 2013. Museums and workers: negotiating industrial heritage in the former Yugoslavia. Narodna umjetnost, 50(1), 96-119.
 • Petrović, T. 2013. Jugoslovenski socializam u muzeju: socijalističko nasleđe kao kulturna baština. In M. Kolanović (ur.), Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 31-46.
 • Petrović, T. 2013. The past that binds us: Yugonostalgia as the politics of future. In: S. Pavlović, M. Živković (ur.), Transcending fratricide: political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. Baden-Baden: Nomos, 129–147.
 • Petrović, T. 2012. Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Beograd: Fabrika knjiga (prevod v nemščino: Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Berlin: Verbrecher Verlag, 2015).
 • Petrović, T. 2012. Contested normality: negotiating masculinity in narratives of Service in the Yugoslav People’s Army. In: D. Koleva (ur.), Negotiating normality: everyday lives in socialist institutions. New Brunswick: Transaction Publishers, 83-102.
 • Petrović, T. 2011. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Defragmenting Yugoslavia, (Südosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Südost-Institut, 315-329.
 • Petrović, T. (ur.). 2011. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij Ljubljana: Založba ZRC.
 • Petrović, T. 2010. “When we were Europe”: Socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. In: M. Todorova (ur.), Remembering Communism: genres of representation. New York: Social Science Research Council, 127–153.
 • Petrović, T. 2010. Officers without an army: Memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. In: B. Luthar, M. Pušnik (ur.), Remembering utopia: The culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 93–118.
 • Petrović, T. 2010. Nostalgia for the JNA?: Remembering the army in the former Yugoslavia. In: M. Todorova, Z. Gille (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 61–81.
 • Petrović, T. 2009. The idea of Europe or Europe without ideas?: Discourses on the “Western Balkans” as a mirror of modern European identity. In: H. Fassmann (ur.), Kulturen der Differenz: Transformationsprozesse in Zentraleuropa nach 1989: Transdisziplinäre Perspektiven. [Göttingen]: V&R Unipress, 137–147.
 • Petrović, T. 2009. Dolga pot domov: Reprezentacije Zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Petrović, T. 2008. Serbs, Albanians, and those in between : the gradation of otherness and identity management in the nation-building process. Dve domovini / Two homelands (27), 67–81.
 • Petrović, T. 2007. The territory of the former Yugoslavia in “the mental maps” of former Yugoslavs : nostalgia for space. Narodowościowe 2007, z. 31, 263–273.
 • Petrović, T. 2006. Such were the times: Serbian peasant women born in the 1920s and 1930s and the stories of their lives. Balcanica 37, 47–59.
 • Petrović, T. 2006. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC (prevod v srbščino: Srbi u Beloj Krajni: jezička ideologija i proces zamene jezika. Beograd: Balkanološki inštitut, 2009).
 • Petrović, T. 2006. Zdravica kod balkanskih Slovena: etnolingvistički pogled. Beograd: Balkanološki institut SANU.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6