Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak

Znanstvena svetnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturno zgodovino.petrasv@zrc-sazu.si

Izobraževanje in habilitacije:

 • 1991, diploma iz zgodovine in angleškega jezika s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 1998, doktorat zgodovinskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • 2009, Znanstvena svetnica, ZRC SAZU
 • 1999, docentka , sodobna zgodovina, Univerza v Ljubljani Contemporary History, University of Ljubljana
 • 2004 ,docentka, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2012, izredna profesorica, kulturna zgodovina, Univerza v Novi Gorici
 • 2018, habilitacija v postopku

 

Področja raziskovanja:

 • prva svetovna vojna, civilno prebivlastvo, begunci, okupacija, cenzura, vojaški režim, vsakdanje življenje,
 • žrtve vojne, spomin, dediščina 1. Svetovne vojne – UNESCOZaposlitev in vodenje:

 • Od 1991 (polna zaposlitev), ZRC SAZU
 • Of 2006 direktorica dodiplomskega študijskega programa Kulturna zgodovina,  Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Od 2010 predstojnica Zgodovinski inštitut MIlka Kosa ZRC SAZU

 

Projektni vodja:

 • 1999–2001, podoktorski projekt, Slovenci v primežu avstrjske censure med 1. svetovno vojno
 • 2004–2007, sooblikovanje projekta, Preoblikovanje spomina – propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne;
 • 2009–2012, vodja projekta, Kulturna demografija 1. svetovne vojne;
 • 2004–2006, vodja projekta, Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija;
 • 2006–2008, vodja projekta, Za svobodo domovine: fornta v Julijskih Alpah 1915-1917;
 • 2013-2015, vodja programa, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
 • 2017 – 2020, vodja projekta, Begunci, nikoli dokončana zgodba

 

Funkcije:

 • podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014 – 2018),
 • vodja delovne skupine za priravo nominacije Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. Svetovne vojne za UNESCO Seznam svetovne dedičine.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Oto Luthar

Znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, direktor ZRC SAZU, redni profesor za zgodovino.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, Ljubljana.

Luthar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz zgodovine, Univerza v Ljubljani
 • Magisterij iz zgodovine, Univerza v Ljubljani
 • Doktorat iz zgodovine, Univerza v Ljubljani

 

Raziskovalni interesi:

 • zgodovina idej, družbena in kulturna zgodovina 19. in 20. stoletja,
 • Teorija in zgodovina zgodovinopisja,
 • historični revizionizem.


 • Štipendist DAAD, Svobodna univerza Berlin, 1991-1992;
 • Štipendist sklada Luke Knaflja, Duna, 1996j;
 • Gostujoči profesor in Fulbrightov štipendist, Yale University, 1999-2000;
 • Gostujoči raziskovalec, Columbia University, New York, mare-junij 2013;
 • Gostujoči razsikovalec, Ohuo State University Columbus Ohio, September 2016.

 • Član madnarodnega znanstvenega sveta Inštituta Kulturne študije in zgodovino gledališča, Avstrijska akademija znanosti, od 2007.

 • Of Red Dragons and Evil Spirits: Post-Communist Historiography between Democratization and New Politics of History. Editor. Budapest: CEU Press, 2017.
 • The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe. Leiden: Brill, 2016.
 • Margins of memory: anti-Semitism and the destruction of the Jewish community in Prekmurje. Ljubljana: ZRC Publishing, 2012.
 • “Immer noch Sturm”. The intimate perception of a neighbourhood. Politics in Central Europe, December 2012, vol. 8, no. 3, pp. 45-57.
 • “Dulce et decorum est — über die Nationalisierung der kollektiven Erinnerung nach dem Ersten Weltkrieg”. In: Babka, Anna (ed.), Finzi, Daniela (ed.), Ruthner, Clemens (ed.). Die Lust an der Kultur/Theorie : Transdisziplinäre Interventionen Für Wolfgang Müller-Funk. Wien; Berlin: Turia + Kant, 2012, pp. 424-433.
 • With Breda Luthar. “Von der Ideologie zur Mytologie? Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien”. In: Flierl, Thomas (ed.), Mueller, Elfriede (ed.). Osteuropa – Schlachtfeld der Erinnerungen. Berlin: Karl Dietz Verlag, 2010, pp. 105-129.
 • “Demokratisierung oder erneute Monopolisierung? die Geschichtslandschaft in Südosteuropa nach 1991”. In: Benedik, Stefan (ed.). In Progress, in Arbeit : 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz : Karl-Franzens-Universität Graz, Meerscheinschlössl Donnerstag, 2. April – Freitag, 3. April 2009. Graz: Karl-Franzens-Universität, Institut für Geschichte – Zeitgeschichte, 2009.
 • Zgodovina historične misli: od Homerja do začetka 21. stoletja [A History of Historical Thought: From Homer to Beginnings of the 21 Century]. ZRC Publishing, Ljubljana 2006 in 2016.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi ǀ

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja ǀ

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Doc. dr. Ana Hofman

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, docentka za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 492
ahofman@zrc-sazu.si
ponedeljek, 10.00 - 13.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 1999);
 • Magisterij iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 2004);
 • Master iz Študija spolov (Fakulteta za politične vede, Univerza v Beogradu, 2005)
 • Doktorat iz kulturnih študij in etnomuzikologije (Univerza v Novi Gorici, 2007).

 

Raziskovalni interesi:

 • Aplikativna antropologija in etnomuzikologija;
 • Samoorganiziranje in aktivizem v neoliberalizmu;
 • Praske akademskega dela v neoliberalizmu;
 • Teorija afekta;
 • Čutna etnografska metoda s poudarkom na zvočno krajino;
 • Politike spolov na Balkanu;
 • Glasba v socialistični in postsocialistični jugovzhodni Evropi.

 

Terensko delo:

 • Jugovzhodna Srbija (1998 – 1999), (2004 – 2007);
 • Vojvodina (Bačka in Srem)(2000 – 2004);
 • Slovenija (Tuhinjska dolina, 2006; Prekmurje, 2010 – 2012);
 • Bolgarija, Sofia (maj 2010);
 • Redna terenska dela v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem (2008 –);
 • Avstrija, Dunaj (december 2013 – februar 2014);
 • Brazilija, Rio de Janerio (nov. 2015-feb. 2016).


 • Študentka raziskovalka, Štipendistka Wenner-Gren fundacije za anthropološke raziskave, Univerza v Chicagu (2005);
 • Gostojoča študentka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign (poletje 2006);
 • Gostojoča raziskovalka, štipendistka Robert Bosch Fellowship, gostujoča raziskovalka na Inštitutu za socialno antropologijo Max Planck v Halleju, Nemčija in New Europe College v Bukarešti, Romunija (poletni semester 2008);
 • Podoktorska raziskovalka na Centru za jugovzhodno-evropske študije Univerze v Grazu, štipendistka Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje, izobraževanje in raziskovanje (OeAD-GmbH) (november 2013 – marec 2014);
 • Gostojoča raziskovalka – štipendistka Raziskovalne agencije zvezne države Rio de Janeiro (FAPERJ) na Šoli za glasbo Zvezne univerze v Rio de Janeiru (UFRJ) (november 2015 – februar 2016).
 • Izbrana podoktorska Fulbright štipendistka na Podiplomski šoli City University New York (februar – julij 2018).

 • Glavna urednica, International journal of Euro-Mediterranean studies, znanstvena revija, Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2009-2010);
 • Gostojoča urednica znanstvene revije Southeastern Europe št. 39, letnik 2015;
 • Zakladničarka in članica upravnega odbora Evropskega seminarja etnomuzikologov;
 • Članica uredniškega odbora revije Artefact, Fakultete za umetnost, Univerze v Nišu, Srbija;
 • Vodja nacionalne raziskovalne skupine pri Evropskem projektu (EP7) »Nesorazmerja med spoloma v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju« (GARCIA, 2014-2017);
 • Vodja trilateralnega projekta Švicarske raziskovalne agencije med Univerzo v Bernu, Srbske akademije znanosti in umetnosti in ZRC SAZU »Urbana zvočna ekologija: zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda« (program SCOPES, 2014-2017);
 • Organizatorica in predsednica programskega odbora 28. Seminarja evropskih etnomuzikologov »Glasba in kulturni spomin v Evropi po letu 1989«, Ljubljana, 12-18 September 2012;
 • Recenzentka za Oxford University Press.

 • Hofman, A. (ur.) 2017. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Hofman, A. 2016. Novi život partizanskih pesama, Belgrade: Biblioteka XX.
 • Hofman, A. 2016. Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, Kulturni spomin 3, Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Hofman, A. and P. Sitar. 2016. “‘Buy me a silk skirt Mileʼ: celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia.” In: Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism, (Southeast European studies). Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs (eds), London: Routledge, 155-172.
 • Hofman, A. 2015. Guest editor of the thematic issue “Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space,” Southeastern Europe 39 (2).
 • Hofman, A. “MUSIC (as) LABOUR: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia.” Ethnomusicology Forum 24 (1): 28-50.
 • Hofman, A. and J. “The affective turn in ethnomusicology.” Muzikologija 18: 35-55.
 • Hofman, A. and Mihajlović Trbovc. 2015. Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6). Trento: University. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf.
 • Hofman, A. 2013. “Ko se boji šunda još? Muzička cenzura u Jugoslaviji.” In: Socialism on bench: Yugoslav society through the lenses of new post-Yugoslav humanities [in Croatian], Lada Duraković, Andrea Matošević (eds.), Pula, Zagreb: Srednja Evropa, 280-316.
 • Hofman, A. “Experiencing socialism: female singers in Southeastern Serbia.” In: Negotiating normality: Everyday lives in socialist institutions, Daniela Koleva (ed.), New Brunswick and London: Transaction Publishers, 103-120.
 • Hofman, A. “Lepa Brena: (Re)politization of musical memories on Yugoslavia,” Glasnik Etnografskog instituta 60 (1): 21-32.
 • Hofman, A. Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia (Balkan Studies Library, 1). Leiden, Boston: Brill.
 • Hofman, A. “Questioning socialist folklorization: Beltinci folklore festival in the Slovenian borderland of Prekmurje. In: Audiovisual media and identity issues in Southeastern Europe, Eckehard Pistrick, Nicola Scaldaferri and Gretel Schwörer (eds.), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 238-257.
 • Hofman, A. “Maintaining the distance, othering the Subaltern: rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice. In: Applied ethnomusicology: Historical and contemporary approaches, Klisala R. Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.), Newcastle: Cambridge Scholars, 22-35.
 • Hofman, A. “Socialist stage: politics of place in musical performance.” New sound 36 (2): 120-134.
 • Hofman, A. “‘When we were walking down the road and singing’: rural women’s memories of ‘socialism in Serbia.” In: Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. 1st ed., Shana Penn and Jill Massino (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 185-197.
 • Hofman, A., N. Ceribašić and Lj. Vidić Rasmussen. “Post-Yugoslavian ethnomusicologies in sialogue.” Yearbook for traditional music 40: 33-45.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Tanja Petrović

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, redna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 415
tanja.petrovic@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 1998);
 • Magisterij iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 2002);
 • Doktorat iz sociolingvistike (ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija post-jugoslovanskih družb;
 • Antropologija humorja in smeha;
 • Antropologija dela;
 • Spomin, dediščina, zapuščina;
 • Diskurzi in jezikovne ideologije;
 • Fotografija in vizualna kultura.


 • Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza v Gradcu, Avstrija (2000);
 • Gostujoča raziskovalka, Poljska akademija znanosti in umetnosti, Varšava (2003);
 • Štipendistka, Center for Advanced Studies Sofia, Bolgarija (2005–2006);
 • Štipendija Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, Dunaj (2006);
 • Štipendija francoskega veleposlaništva v Ljubljani, L’École des hautes études en sciences sociales, Paris (2008);
 • Gostujuča raziskovalka, Univerza v Osaki, Japonska (2008);
 • Štipendistka, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Nemčija (2010–2011);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Univerza v Regensburgu, Nemčija (2013);
 • Štipendistka, The Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Nizozemska (2013–2014).

 • Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU;
 • Članica svetovalnega odbora Združenja za antropologijo jugovzhodne Evrope (InASEA);
 • Urednica knjižne zbirke Kulturni spomin, Založba ZRC;

 • Petrović, T. 2015. Srbija i njen jug: “Junjažki dijalekti” između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga.
 • Petrović, T. 2015. Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review 74(2), 288-310.
 • Petrović, T. 2015. Portraits of Yugoslav Army soldiers: between partisan and pop-culture imagery. In M. Jakiša, N. Gilić (ur.), Partisans in Yugoslavia: Literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, 137–156.
 • Petrović, T. (ur.). 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan Societies. Leiden – Boston: Brill.
 • Petrović, T. 2014. Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina: negotiating the heritage of the Serbian Orthodox community. Dve domovini 39, 89-102.
 • Petrović, T. 2013. Museums and workers: negotiating industrial heritage in the former Yugoslavia. Narodna umjetnost, 50(1), 96-119.
 • Petrović, T. 2013. Jugoslovenski socializam u muzeju: socijalističko nasleđe kao kulturna baština. In M. Kolanović (ur.), Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 31-46.
 • Petrović, T. 2013. The past that binds us: Yugonostalgia as the politics of future. In: S. Pavlović, M. Živković (ur.), Transcending fratricide: political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. Baden-Baden: Nomos, 129–147.
 • Petrović, T. 2012. Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Beograd: Fabrika knjiga (prevod v nemščino: Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Berlin: Verbrecher Verlag, 2015).
 • Petrović, T. 2012. Contested normality: negotiating masculinity in narratives of Service in the Yugoslav People’s Army. In: D. Koleva (ur.), Negotiating normality: everyday lives in socialist institutions. New Brunswick: Transaction Publishers, 83-102.
 • Petrović, T. 2011. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Defragmenting Yugoslavia, (Südosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Südost-Institut, 315-329.
 • Petrović, T. (ur.). 2011. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij Ljubljana: Založba ZRC.
 • Petrović, T. 2010. “When we were Europe”: Socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. In: M. Todorova (ur.), Remembering Communism: genres of representation. New York: Social Science Research Council, 127–153.
 • Petrović, T. 2010. Officers without an army: Memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. In: B. Luthar, M. Pušnik (ur.), Remembering utopia: The culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 93–118.
 • Petrović, T. 2010. Nostalgia for the JNA?: Remembering the army in the former Yugoslavia. In: M. Todorova, Z. Gille (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 61–81.
 • Petrović, T. 2009. The idea of Europe or Europe without ideas?: Discourses on the “Western Balkans” as a mirror of modern European identity. In: H. Fassmann (ur.), Kulturen der Differenz: Transformationsprozesse in Zentraleuropa nach 1989: Transdisziplinäre Perspektiven. [Göttingen]: V&R Unipress, 137–147.
 • Petrović, T. 2009. Dolga pot domov: Reprezentacije Zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Petrović, T. 2008. Serbs, Albanians, and those in between : the gradation of otherness and identity management in the nation-building process. Dve domovini / Two homelands (27), 67–81.
 • Petrović, T. 2007. The territory of the former Yugoslavia in “the mental maps” of former Yugoslavs : nostalgia for space. Narodowościowe 2007, z. 31, 263–273.
 • Petrović, T. 2006. Such were the times: Serbian peasant women born in the 1920s and 1930s and the stories of their lives. Balcanica 37, 47–59.
 • Petrović, T. 2006. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC (prevod v srbščino: Srbi u Beloj Krajni: jezička ideologija i proces zamene jezika. Beograd: Balkanološki inštitut, 2009).
 • Petrović, T. 2006. Zdravica kod balkanskih Slovena: etnolingvistički pogled. Beograd: Balkanološki institut SANU.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6