Asist. dr. Magdalena Germek

Asistentka za področje filozofijemagdalena.germek@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Lev Kreft

Redni profesor na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.lev.kreft@guest.arnes.si

Nosilec predmetov:

 • Primerjalni študij idej in kultur (doktorskem študiju 3. stopnje)
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler

Znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za filozofijo


01 4706 480
margrz@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktorica znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstvena svetnica

Univerzitetni naziv: redna profesoricaZnanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • Institute for Imagining Technology, Tokio, Japonska

 

Predavanja (izbor 2009-2011)

 • Subjectivization and migration : [predavanje na Central European University na temo “Writing in the humanities after the fall of communism”, Budimpešta (Madžarska), 8.jul.2009]. Budapest, 2009.
 • (Estéticas) decoloniales como, en, sobre la frontera : [vabljeno predavanje na univerzi ASAB v okviru konference “Esteticas decoloniales”, v organizaciji ASAB, Bogota (Kolumbija), 12.nov.2010]. Bogota, 2010.
 • Body, gender, media : [seminar na University of Zürich, Institut für Populäre Kulturen, Zürich (Švica), 12.apr.2010]. Zürich, 2010.
 • Der Drang nach Osten : parallels towards postcolonialism and coloniality within the Central European space : [vabljeno predavanje na kolokviju na Vysokej Škole Výtvarných Umení, Bratislava (Slovaška), 25.nov.2010]. Bratislava, 2010.]
 • Education, development, freedom : [vabljeno predavanje na letni delavnici, Center for Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham (ZDA), 25.feb.2010]. Durham, 2010.
 • Ex-Yugoslavia, from 1990s to 2009 : What kind of memory does Europe construct?_ : What kind of memory does Europe impose? : [vabljeno predavanje na Haute école d’art et de design Genève (Švica), 13.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Former Eastern Europe and “Former” Western Europe? : [vabljeno predavanje na delavnici “Critical and decolonial dialogues across South-North and East-West”, org. The Centre for Global Studies and the Humanities at Duke University and The Roosevelt Academy, University of Utrecht, Middleburg (Nizozemska), 8.jul.2010]. Middleburg, 2010.
 • Global justice, global capitalism : [predavanje na Haute école d’art et de design Genève (Švica), 14.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Knowing, knowledge, theory as an insurrection for an anti-racist policy and art in Europe : [vabljeno predavanje na srečanju z nasl.: “Methoden des Theoriedesigns, Symposion zur Poetik der Wissenschaft”, Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (Nemčija), 10.dec.2010]. Karlsruhe, 2010.
 • Medienöffentlichkeiten und Repräsentationskritik : [ciklus predavanj na Rosa-Mayreder-College, Dunaj (Avstrija) 22.-25.apr.2010]. Wien, 2010.
 • New strategies in performance : [predavanje kot gostujoča profesorica na Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent (Belgija) 6. okt. 2010]. Gent, 2010.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media thechnology : [predavanje na Rutgers University, The Department of Women’s and Gender Studies, New Brunswick, New Jersey (ZDA), 22.feb.2010]. New Brunswick, 2010.
 • Biopolitics, necropolitics, decoloniality : [vabljeno predavanje na University of Arts “George Enescu”, Iaşi (Romunija), 31.mar.2011]. Iaşi, 2011.
 • Decoloniality as-in-at the frontier : [vabljeno predavanje na delavnici “+Decolonial aesthetics”, Duke University, Durham, North Carolina (ZDA) 5. maj 2011]. Durham, 2011.
 • From west to east : visuality and geopolitics : [prispevek na konferenci “Visualizing Europe: the geopolitical and intercultural boundaries of visual culture”, Universitat de Barcelona (Španija), 12.apr.2011]. Barcelona, 2011.
 • Historical trajectories of the modern : [prispevek na mednarodnem simpoziju “Decolonizing the humanities”, University of Bremen (Nemčija), 11.jun.2011]. Bremen, 2011.

Pedagoška dejavnost

 • Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, podiplomski program “Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur” Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica in ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Redna profesorica za konceptualno umetnost na Akademiji za likovno umetnost, Dunaj.
 • CCC, Haute école d’art et de design Genève, Ženeva, Švica.
 • Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent, Belgija.
 • Duke University, ZDA.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • ISEA- Board
 • Art Margins Editorial Board

 

Štipendije

 • USIA, ZDA, New York, Los Angeles, San Francisco (1988)
 • JSPS, Tokyo, podoktorski štipendija na Institute for Imagining Technology, Japonska (1997-98)
 • Apex ART curatorial, New York, ZDA (2001)
 • Duke University, Durham, ZDA
 • Znanstveno izpopolnjevanje v tujini
 • Institute for Imagining Technology, Tokio, Japonska

Izbrane publikacije

 • Estetika kibersveta in učinki derealizacije, (Zbirka Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.
 • Situated contemporary art practices: art, theory and activism from (the east of) Europe. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing; Frankfurt am Main: Revolver – Archiv für aktuelle Kunst, 2004.
 • Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu, (Bibliteka Slovenica). Beograd: Beogradski krug, 2005.
 • Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije, (Basic). Zagreb: Multimedijalni institut; Sarajevo: Košnica – centar za komunikaciju i kulturu, 2005.
 • Une fiction reconstruite: Europe de l’est, post-socialisme et rétro-avant-garde, (Ouverture philosophique). Paris: Harmattan, 2005.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media technology, (Schriften der Akademie der bildenden Künste Wien, Vol. 6). Vienna: Schlebrügge.Editor, cop. 2008.
 • A political intervention in the digital realm. V: RUSSEGGER, Georg (ur.), TARASIEWICZ, Matthias (ur.), WLODKOWSKI, Michal (ur.). Coded cultures: new creative practices out of diversity. Wien; New York: Springer, 2011, str. 116-134.
 • A patiently constructed genealogy. V: KELLY, Karen (ur.), SCHRÖDER, Barbara (ur.), VANDECAVEYE, Giel (ur.). Dara Birnbaum: the dark matter of media light. Ghent: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst; Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves; Prestel etc.: DelMonico Books, 2011, str. 137-151.
 • Linking theory, politics, and art. V: KOCUR, Zoya (ur.). Global visual cultures: an anthology. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011, str. 27-34.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Jan Völker
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Frank Ruda
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Doc. dr. Rok Benčin

Nosilec predmeta Sodobna filozofija in moderna literatura na filozofskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU. Docent za področje filozofije


01 4706 499
rok.bencin@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docentŠtipendije

 • Štipendija francoske vlade, Université Paris 8, Francija, maj-junij 2009.

Predavanja in referati

 • Violence of history and rebuilding the world in the cinema of Jia Zhangke. Dissecting violence: structures, imaginaries, resistances, Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam, 4. 4. 2018.
 • Beggars of the ideal: Rancière’s Hegel. Concept/s: Hegel’s Aesthetics, Moderna galerija, Ljubljana, 12. 1. 2018.
 • Tightrope walking: French philosophy, film criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism, Zhejiang University, Hangzhou, 31. 7. 2017.
 • Cuts in the “Universal Undulation”: Deleuze, Badiou and the (anti)representational event(s). The Real of Reality: International Conference on Philosophy and Film, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, 5. 11. 2016.
 • From Melancholy of Form to Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou: predavanje na mednarodni konferenci Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border International Conference, Berlin University of the Arts, Berlin, 29.–30. 1. 2016.
 • Metaphorical and Metonymical Equality: From Rhetoric to Aesthetics: predavanje na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije, Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, Slovenija, 27.–28. 11. 2015.
 • Aesthetics and “the ontological need”: predavanje na mednarodni konferenci 5th International Critical Theory Conference of Rome, John Felice Rome Center of Loyola University Chicago, Rim, 8. 5. 2012.

Izbrane publikacije

Monografije

 • Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra, Založba ZRC, Ljubljana 2015.

 

Članki (izbor)

 • Rethinking representation in ontology and aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, culture & society (online first, 2018), doi: https://doi.org/10.1177/0263276418806573.
 • Proustian developments: the world and object of photography. Substance: a review of theory and literary criticism, 46. 3 (2017), doi: https://muse.jhu.edu/article/676236.
 • “Sans cause”: affect and truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik, 38. 3 (2017).
 • Metaforična in metonimična enakost: od retorike družbe do estetike politike. Maska 32. 185/186 (2017).
 • Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik, 37. 1 (2016).
 • All too inhuman: the limits of ethical imagination. V: ROSPIDE, Maylis (ur.), SORLIN, Sandrine (ur.). The ethics and poetics of alterity: new perspectives on genre literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 • (Soavtor) Outline of an ethics assessment framework: main results of the SATORI project. http://satoriproject.eu/framework/section-1/.

 

Prevodi

 • Laclau, Ernesto. Artikulacija in meje metafore. Filozofski vestnik, 30.1 (2009).
 • Derrida, Jacques. Žival, ki torej sem (več sledi). Problemi, 49.1-2 (2011).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Doc. dr. Tadej Troha

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 482
tadej.troha@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Štipendije:

 • Štipendija Ministrstva za kulturo (2005/2006)

Izbrane publikacije

Knjižne objave (izbor)

 • Niti čudež niti čudež, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2010

 

Članki (izbor)

 • »Kafka, Preobrazba simptoma«, Problemi (Ljubljana), 2006, letn. 44, št. 1/2
 • »’Ambivalenca’«, Problemi (Ljubljana), 2008, letn. 46, št. 3/4
 • »Foucault in para-praksa«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2009, letn. 30, št. 3
 • »Dogodek in ne-zvestoba, ne-dogodek in zvestoba«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2010, letn. 31, št. 3

 

Prevodi (izbor)

 • S. Freud, Mož Mojzes in monoteistična religija, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2004
 • R. Pfaller, Umazano sveto in čisti um, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2009

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Doc. dr. Aleš Bunta

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 472
ales.bunta@guest.arnes.si

Izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof, doktor znanosti

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Predavanja in referati (izbor)

 • Geometry of spirit : [vabljeno predavanje na University of Aarhus, Department of Philosophy v okviru Inaugural seminar of Nordic network for German idealism z naslovom “Hegel’s concept of spirit”, Århus (Danska), 10.mar.2009]. Århus, 2009. [COBISS.SI-ID 29671725]
 • Nič in diferenca : [prispevek na “Simpoziju o umetnosti, ideologiji in politiki” ob predstavitvi knjige “Mind the map! History is not given”, Moderna galerija, Ljubljana, 20.feb.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26870829]
 • Kaj preostaja od Enega? : [predavanje v okviru 11. letnika Delavsko-punkerske univerze na temo “Totalitarizem”, Mirovni inštitut, 17.jan.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28435245]
 • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem, Nietzsche, Deleuze in obskurantizem : [predavanje na Delavsko-pankerski univerzi v okviru tematskega ciklusa ‘Neumnost’, Ljubljana, 19. februar 2009]. Ljubljana, 2009. http://dpu.mirovni-institut.si/bunta09.php. [COBISS.SI-ID 722285]

Izbrane publikacije

 • Uničiti nič?, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 174 str. ISBN 978-961-6376-35-8. [COBISS.SI-ID 236317696]
 • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem Rotterdamski, Alan Ford, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-49-5. [COBISS.SI-ID 254085376]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Aleš Erjavec

Redni profesor za področje filozofije
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Univerzitetni naziv: redni profesor
Pedagoška dejavnost

 • Redni profesor estetike na Univerzi v Ljubljani
 • Predavatelj na Oddelku za kulturne študije Univerze na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
 • Profesor estetike na Shanghai Jiao Tong University (2012-2015)
 • Profesor estetike na Zhejiang University, Hangzhou (2016-)
 • Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih
 • Slovensko društvo za estetiko (predsednik od ustanovitve 1983 do 1999, 2005-2011)
 • Associazione Italiana per gli Studi di Estetica (častni član 1998-)
 • International Association for Aesthetics (predsednik 1998-2001, član Izvršnega odbora 2001-)

 

Štipendije

 • Kidričeva štipendija za magistrski študij (1976-1978)
 • C.N.R.S., Institut d’esthétique et sciences de l’art, Pariz (1979-1989)
 • Fulbrightova postdoktorska raziskovalna štipendija, Kalifornijska univerza, Berkeley (1993-1994)
 • Research Support Scheme of the Higher Education Suppport Programme, Praga (1995-1997)
 • Open Society Institute ZUG, Budimpešta (1998-1999)
 • Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, projekt “The Post Communist Condition” (2003)
 • Hong Kong Baptist University (2009)

 

Predavanja in referati
Bil je gostujoči profesor na Poljskem, v Uppsali, Južni Afriki, Hong Kongu, Nottinghamu, Santa Cruzu (ZDA), Kubi in Kitajski ter vabljeni ali “feature speaker” na več kot 60 konferencah v Braziliji, Češkem, Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Iranu, Italiji, Japonskem, Jordaniji, Južni Afriki, Koreji, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Paragvaju, Poljskem, Portugalskem, Rusiji, Slovaškem, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji, Urugvaju in ZDA.


Njegovi članki in poglavja v knjigah so izšli v Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Italiji, Japonskem, Kanadi, Kitajskem, Koreji, Kubi, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Nizozemskem, Paragvaju, Poljskem, Rusiji, Slovaški, Španiji, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji in ZDA.

 

Izbrane publikacije

Knjižne objave:

 • K podobi (Ljubljana 1996);
 • Túxiàng Shídài (Changchun, Kitajska, 2002);
 • Postmodernism and the Postsocialist Condition (ur.; Berkeley 2003, Taipei 2009);
 • Ljubezen na zadnji pogled. Avantgarda, estetika in konec umetnosti (Ljubljana 2004, Beograd 2013);
 • Aesthetics and/as Globalization (ur.; Ljubljana-Beijing 2004, Beijing 2010);
 • Postmodernism, Postsocialism, and Beyond (Newcastle 2008);
 • Estetika in politika modernizma (Ljubljana 2009);
 • Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements (ur.; Durham, 2015, Beograd 2016, Šanghaj (pred izidom));

Poglavja v knjigah (izbor):

 • »Das fällt ins Auge …«, v: Gianni Vattimo & Wolfgang Welsch (ur.), Medien-Welten-Wirklichkeiten (München 1998).
 • »Visual Culture«, v: Lars Kiel Bertelsen et al. (ur.), Symbolic Imprints. Essays on Photography and Visual Culture (Aarhus, 1999).
 • »The Three Avant-Gardes and Their Context: The Early, the Neo, and the Postmodern«, v: Dubravka Djurić and Miško Šuvaković (ur.), The Impossible Histories (Cambridge, Mass., 2003).
 • »Die neuen Vorzeichen der Kunst: Eine Fallstudie zu Mittel- und Osteuropa«, v: Boris Groys, Anne von der Heiden & Peter Weibel (ur.), Zurück der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkomunismus (Frankfurt/Main 2005).
 • »El Segundo Mundo: Postmodernismo y socialismo«, v: Desiderio Navarro (ur.), El Postmoderno, el postmodernismo y su critica en Criterios (Habana 2007).
 • »Art and: A Toothless Tiger, a Cuddly Panda or a Snow Leopard?«, International Yearbook of Aesthetics, zv. 13 (Milwaukee 2009).
 • »Aesthetics and the Aesthetic: After Adorno«, v: Anthony J. Cascardi (ur.), Art and Aesthetics after Adorno (Berkeley 2010).
 • »Kivi ja koetinkivi«, v: Sepänmaa, Yrjö, Heikkilä-Palo, Liisa, Kaukio, Virpi (ur.), Jalo kivi (Helsinki 2010).
  »The Politics of Futurism«, v: Günter Berghaus (ur.), Handbook of International Futurism (Berlin/New York, pred izidom).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6