Red. prof. dr. Lev Kreft

Redni profesor na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.lev.kreft@guest.arnes.si

Nosilec predmetov:

 • Primerjalni študij idej in kultur (doktorskem študiju 3. stopnje)
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler

Znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za filozofijo


01 4706 480
margrz@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktorica znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstvena svetnica

Univerzitetni naziv: redna profesoricaZnanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • Institute for Imagining Technology, Tokio, Japonska

 

Predavanja (izbor 2009-2011)

 • Subjectivization and migration : [predavanje na Central European University na temo “Writing in the humanities after the fall of communism”, Budimpešta (Madžarska), 8.jul.2009]. Budapest, 2009.
 • (Estéticas) decoloniales como, en, sobre la frontera : [vabljeno predavanje na univerzi ASAB v okviru konference “Esteticas decoloniales”, v organizaciji ASAB, Bogota (Kolumbija), 12.nov.2010]. Bogota, 2010.
 • Body, gender, media : [seminar na University of Zürich, Institut für Populäre Kulturen, Zürich (Švica), 12.apr.2010]. Zürich, 2010.
 • Der Drang nach Osten : parallels towards postcolonialism and coloniality within the Central European space : [vabljeno predavanje na kolokviju na Vysokej Škole Výtvarných Umení, Bratislava (Slovaška), 25.nov.2010]. Bratislava, 2010.]
 • Education, development, freedom : [vabljeno predavanje na letni delavnici, Center for Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham (ZDA), 25.feb.2010]. Durham, 2010.
 • Ex-Yugoslavia, from 1990s to 2009 : What kind of memory does Europe construct?_ : What kind of memory does Europe impose? : [vabljeno predavanje na Haute école d’art et de design Genève (Švica), 13.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Former Eastern Europe and “Former” Western Europe? : [vabljeno predavanje na delavnici “Critical and decolonial dialogues across South-North and East-West”, org. The Centre for Global Studies and the Humanities at Duke University and The Roosevelt Academy, University of Utrecht, Middleburg (Nizozemska), 8.jul.2010]. Middleburg, 2010.
 • Global justice, global capitalism : [predavanje na Haute école d’art et de design Genève (Švica), 14.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Knowing, knowledge, theory as an insurrection for an anti-racist policy and art in Europe : [vabljeno predavanje na srečanju z nasl.: “Methoden des Theoriedesigns, Symposion zur Poetik der Wissenschaft”, Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (Nemčija), 10.dec.2010]. Karlsruhe, 2010.
 • Medienöffentlichkeiten und Repräsentationskritik : [ciklus predavanj na Rosa-Mayreder-College, Dunaj (Avstrija) 22.-25.apr.2010]. Wien, 2010.
 • New strategies in performance : [predavanje kot gostujoča profesorica na Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent (Belgija) 6. okt. 2010]. Gent, 2010.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media thechnology : [predavanje na Rutgers University, The Department of Women’s and Gender Studies, New Brunswick, New Jersey (ZDA), 22.feb.2010]. New Brunswick, 2010.
 • Biopolitics, necropolitics, decoloniality : [vabljeno predavanje na University of Arts “George Enescu”, Iaşi (Romunija), 31.mar.2011]. Iaşi, 2011.
 • Decoloniality as-in-at the frontier : [vabljeno predavanje na delavnici “+Decolonial aesthetics”, Duke University, Durham, North Carolina (ZDA) 5. maj 2011]. Durham, 2011.
 • From west to east : visuality and geopolitics : [prispevek na konferenci “Visualizing Europe: the geopolitical and intercultural boundaries of visual culture”, Universitat de Barcelona (Španija), 12.apr.2011]. Barcelona, 2011.
 • Historical trajectories of the modern : [prispevek na mednarodnem simpoziju “Decolonizing the humanities”, University of Bremen (Nemčija), 11.jun.2011]. Bremen, 2011.

Pedagoška dejavnost

 • Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, podiplomski program “Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur” Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica in ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Redna profesorica za konceptualno umetnost na Akademiji za likovno umetnost, Dunaj.
 • CCC, Haute école d’art et de design Genève, Ženeva, Švica.
 • Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent, Belgija.
 • Duke University, ZDA.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • ISEA- Board
 • Art Margins Editorial Board

 

Štipendije

 • USIA, ZDA, New York, Los Angeles, San Francisco (1988)
 • JSPS, Tokyo, podoktorski štipendija na Institute for Imagining Technology, Japonska (1997-98)
 • Apex ART curatorial, New York, ZDA (2001)
 • Duke University, Durham, ZDA
 • Znanstveno izpopolnjevanje v tujini
 • Institute for Imagining Technology, Tokio, Japonska

Izbrane publikacije

 • Estetika kibersveta in učinki derealizacije, (Zbirka Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.
 • Situated contemporary art practices: art, theory and activism from (the east of) Europe. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing; Frankfurt am Main: Revolver – Archiv für aktuelle Kunst, 2004.
 • Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu, (Bibliteka Slovenica). Beograd: Beogradski krug, 2005.
 • Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije, (Basic). Zagreb: Multimedijalni institut; Sarajevo: Košnica – centar za komunikaciju i kulturu, 2005.
 • Une fiction reconstruite: Europe de l’est, post-socialisme et rétro-avant-garde, (Ouverture philosophique). Paris: Harmattan, 2005.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media technology, (Schriften der Akademie der bildenden Künste Wien, Vol. 6). Vienna: Schlebrügge.Editor, cop. 2008.
 • A political intervention in the digital realm. V: RUSSEGGER, Georg (ur.), TARASIEWICZ, Matthias (ur.), WLODKOWSKI, Michal (ur.). Coded cultures: new creative practices out of diversity. Wien; New York: Springer, 2011, str. 116-134.
 • A patiently constructed genealogy. V: KELLY, Karen (ur.), SCHRÖDER, Barbara (ur.), VANDECAVEYE, Giel (ur.). Dara Birnbaum: the dark matter of media light. Ghent: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst; Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves; Prestel etc.: DelMonico Books, 2011, str. 137-151.
 • Linking theory, politics, and art. V: KOCUR, Zoya (ur.). Global visual cultures: an anthology. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011, str. 27-34.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Jan Völker
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Frank Ruda
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Rok Benčin

Nosilec predmeta Sodobna filozofija in moderna literatura na filozofskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU. Docent za področje filozofije


01 4706 499
rok.bencin@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docentŠtipendije

 • Štipendija francoske vlade, Université Paris 8, Francija, maj-junij 2009.

Predavanja in referati

 • Violence of history and rebuilding the world in the cinema of Jia Zhangke. Dissecting violence: structures, imaginaries, resistances, Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam, 4. 4. 2018.
 • Beggars of the ideal: Rancière’s Hegel. Concept/s: Hegel’s Aesthetics, Moderna galerija, Ljubljana, 12. 1. 2018.
 • Tightrope walking: French philosophy, film criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism, Zhejiang University, Hangzhou, 31. 7. 2017.
 • Cuts in the “Universal Undulation”: Deleuze, Badiou and the (anti)representational event(s). The Real of Reality: International Conference on Philosophy and Film, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, 5. 11. 2016.
 • From Melancholy of Form to Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou: predavanje na mednarodni konferenci Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border International Conference, Berlin University of the Arts, Berlin, 29.–30. 1. 2016.
 • Metaphorical and Metonymical Equality: From Rhetoric to Aesthetics: predavanje na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije, Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, Slovenija, 27.–28. 11. 2015.
 • Aesthetics and “the ontological need”: predavanje na mednarodni konferenci 5th International Critical Theory Conference of Rome, John Felice Rome Center of Loyola University Chicago, Rim, 8. 5. 2012.

Izbrane publikacije

Monografije

 • Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra, Založba ZRC, Ljubljana 2015.

 

Članki (izbor)

 • Rethinking representation in ontology and aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, culture & society (online first, 2018), doi: https://doi.org/10.1177/0263276418806573.
 • Proustian developments: the world and object of photography. Substance: a review of theory and literary criticism, 46. 3 (2017), doi: https://muse.jhu.edu/article/676236.
 • “Sans cause”: affect and truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik, 38. 3 (2017).
 • Metaforična in metonimična enakost: od retorike družbe do estetike politike. Maska 32. 185/186 (2017).
 • Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik, 37. 1 (2016).
 • All too inhuman: the limits of ethical imagination. V: ROSPIDE, Maylis (ur.), SORLIN, Sandrine (ur.). The ethics and poetics of alterity: new perspectives on genre literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 • (Soavtor) Outline of an ethics assessment framework: main results of the SATORI project. http://satoriproject.eu/framework/section-1/.

 

Prevodi

 • Laclau, Ernesto. Artikulacija in meje metafore. Filozofski vestnik, 30.1 (2009).
 • Derrida, Jacques. Žival, ki torej sem (več sledi). Problemi, 49.1-2 (2011).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Tadej Troha

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 482
tadej.troha@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Štipendije:

 • Štipendija Ministrstva za kulturo (2005/2006)

Izbrane publikacije

Knjižne objave (izbor)

 • Niti čudež niti čudež, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2010

 

Članki (izbor)

 • »Kafka, Preobrazba simptoma«, Problemi (Ljubljana), 2006, letn. 44, št. 1/2
 • »’Ambivalenca’«, Problemi (Ljubljana), 2008, letn. 46, št. 3/4
 • »Foucault in para-praksa«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2009, letn. 30, št. 3
 • »Dogodek in ne-zvestoba, ne-dogodek in zvestoba«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2010, letn. 31, št. 3

 

Prevodi (izbor)

 • S. Freud, Mož Mojzes in monoteistična religija, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2004
 • R. Pfaller, Umazano sveto in čisti um, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2009

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Aleš Bunta

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 472
ales.bunta@guest.arnes.si

Izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof, doktor znanosti

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Predavanja in referati (izbor)

 • Geometry of spirit : [vabljeno predavanje na University of Aarhus, Department of Philosophy v okviru Inaugural seminar of Nordic network for German idealism z naslovom “Hegel’s concept of spirit”, Århus (Danska), 10.mar.2009]. Århus, 2009. [COBISS.SI-ID 29671725]
 • Nič in diferenca : [prispevek na “Simpoziju o umetnosti, ideologiji in politiki” ob predstavitvi knjige “Mind the map! History is not given”, Moderna galerija, Ljubljana, 20.feb.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26870829]
 • Kaj preostaja od Enega? : [predavanje v okviru 11. letnika Delavsko-punkerske univerze na temo “Totalitarizem”, Mirovni inštitut, 17.jan.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28435245]
 • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem, Nietzsche, Deleuze in obskurantizem : [predavanje na Delavsko-pankerski univerzi v okviru tematskega ciklusa ‘Neumnost’, Ljubljana, 19. februar 2009]. Ljubljana, 2009. http://dpu.mirovni-institut.si/bunta09.php. [COBISS.SI-ID 722285]

Izbrane publikacije

 • Uničiti nič?, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 174 str. ISBN 978-961-6376-35-8. [COBISS.SI-ID 236317696]
 • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem Rotterdamski, Alan Ford, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-49-5. [COBISS.SI-ID 254085376]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Aleš Erjavec

Redni profesor za področje filozofije
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Univerzitetni naziv: redni profesor
Pedagoška dejavnost

 • Redni profesor estetike na Univerzi v Ljubljani
 • Predavatelj na Oddelku za kulturne študije Univerze na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
 • Profesor estetike na Shanghai Jiao Tong University (2012-2015)
 • Profesor estetike na Zhejiang University, Hangzhou (2016-)
 • Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih
 • Slovensko društvo za estetiko (predsednik od ustanovitve 1983 do 1999, 2005-2011)
 • Associazione Italiana per gli Studi di Estetica (častni član 1998-)
 • International Association for Aesthetics (predsednik 1998-2001, član Izvršnega odbora 2001-)

 

Štipendije

 • Kidričeva štipendija za magistrski študij (1976-1978)
 • C.N.R.S., Institut d’esthétique et sciences de l’art, Pariz (1979-1989)
 • Fulbrightova postdoktorska raziskovalna štipendija, Kalifornijska univerza, Berkeley (1993-1994)
 • Research Support Scheme of the Higher Education Suppport Programme, Praga (1995-1997)
 • Open Society Institute ZUG, Budimpešta (1998-1999)
 • Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, projekt “The Post Communist Condition” (2003)
 • Hong Kong Baptist University (2009)

 

Predavanja in referati
Bil je gostujoči profesor na Poljskem, v Uppsali, Južni Afriki, Hong Kongu, Nottinghamu, Santa Cruzu (ZDA), Kubi in Kitajski ter vabljeni ali “feature speaker” na več kot 60 konferencah v Braziliji, Češkem, Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Iranu, Italiji, Japonskem, Jordaniji, Južni Afriki, Koreji, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Paragvaju, Poljskem, Portugalskem, Rusiji, Slovaškem, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji, Urugvaju in ZDA.


Njegovi članki in poglavja v knjigah so izšli v Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Italiji, Japonskem, Kanadi, Kitajskem, Koreji, Kubi, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Nizozemskem, Paragvaju, Poljskem, Rusiji, Slovaški, Španiji, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji in ZDA.

 

Izbrane publikacije

Knjižne objave:

 • K podobi (Ljubljana 1996);
 • Túxiàng Shídài (Changchun, Kitajska, 2002);
 • Postmodernism and the Postsocialist Condition (ur.; Berkeley 2003, Taipei 2009);
 • Ljubezen na zadnji pogled. Avantgarda, estetika in konec umetnosti (Ljubljana 2004, Beograd 2013);
 • Aesthetics and/as Globalization (ur.; Ljubljana-Beijing 2004, Beijing 2010);
 • Postmodernism, Postsocialism, and Beyond (Newcastle 2008);
 • Estetika in politika modernizma (Ljubljana 2009);
 • Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements (ur.; Durham, 2015, Beograd 2016, Šanghaj (pred izidom));

Poglavja v knjigah (izbor):

 • »Das fällt ins Auge …«, v: Gianni Vattimo & Wolfgang Welsch (ur.), Medien-Welten-Wirklichkeiten (München 1998).
 • »Visual Culture«, v: Lars Kiel Bertelsen et al. (ur.), Symbolic Imprints. Essays on Photography and Visual Culture (Aarhus, 1999).
 • »The Three Avant-Gardes and Their Context: The Early, the Neo, and the Postmodern«, v: Dubravka Djurić and Miško Šuvaković (ur.), The Impossible Histories (Cambridge, Mass., 2003).
 • »Die neuen Vorzeichen der Kunst: Eine Fallstudie zu Mittel- und Osteuropa«, v: Boris Groys, Anne von der Heiden & Peter Weibel (ur.), Zurück der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkomunismus (Frankfurt/Main 2005).
 • »El Segundo Mundo: Postmodernismo y socialismo«, v: Desiderio Navarro (ur.), El Postmoderno, el postmodernismo y su critica en Criterios (Habana 2007).
 • »Art and: A Toothless Tiger, a Cuddly Panda or a Snow Leopard?«, International Yearbook of Aesthetics, zv. 13 (Milwaukee 2009).
 • »Aesthetics and the Aesthetic: After Adorno«, v: Anthony J. Cascardi (ur.), Art and Aesthetics after Adorno (Berkeley 2010).
 • »Kivi ja koetinkivi«, v: Sepänmaa, Yrjö, Heikkilä-Palo, Liisa, Kaukio, Virpi (ur.), Jalo kivi (Helsinki 2010).
  »The Politics of Futurism«, v: Günter Berghaus (ur.), Handbook of International Futurism (Berlin/New York, pred izidom).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Peter Klepec

Sonosilec predmeta Psihoanaliza in družbena vez z red. prof. dr. Alenko Zupančič na Podiplomski šoli ZRC SAZU, znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, izredni profesor za področje filozofije.peter.klepec@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • leta 1992 diplomiral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1995 magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1998 doktoriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Pedagoško delo doma:

 • 1999-2000 gostujoči predavatelj na Oddelku za filozofijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
 • 2002-2004 gostujoči predavatelj na Oddelku za kulturne študije Fakultete za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem
 • 2002-2004 občasno gostujoči predavatelj na ISH v Ljubljani
 • 2007-2009 predavatelj za filozofijo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2005-2007 predavatelj in nosilec predmeta »Teorija oblasti in emancipatoričnih praks« na Podiplomskem študijskem programu Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur, Univerza v Novi Gorici
 • 2008- skupaj z dr. Alenko Zupančič nosilec in predavatelj predmeta »Psihoanaliza in družbena vez«, ki se od 2014 izvaja na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • leta 2015 na PS ZRC SAZU izvoljen v naziv izredni profesor za filozofijo

 

Zaposlitev:

 • 1992–1998 mladi raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • 1999 zaposlen na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • 2011 znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU

 

Področja raziskovanja:

 • Sodobna filozofija,
 • psihoanaliza,
 • politična filozofija,
 • nemška klasična filozofija


Gostovanja:

 • Public in the making? : a philosophical point of view : key-note speaker na konferenci “Public in the Making”, Istanbul Technical University, Carigrad (Turčija), 19. okt. 2018
 • Encountering the real : predavanje na konferenci “LACK 2016 : Psychoanalysis and freedom”, Colorado College, Colorado Springs (ZDA), 22. apr. 2016
 • What kind of domination is the ongoing economic crisis bringing to the fore? : vabljeno predavanje na Cardiff University, Cardiff School of Modern Languages, Cardiff (Velika Britanija), 4. apr. 2016
 • How neoliberalism survived the crisis : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci “Thinking Beyond Capitalism”, University of Belgrade (Srbija), 26. jun. 2015

Uredniško delo:

 • 2004- odgovorni urednik revije Filozofski vestnik, član uredniškega odbora od 1996
 • 1993- član uredništva revije Problemi
 • 2013- član mednarodnega uredništva revije Filozofija i društvo, Beograd, Srbija

 

Mentorstvo:

 • uspešno zaključena mentorstva doktoratov: 3
 • uspešno zaključena somentorstva doktoratov: 3
 • tekoča mentorstva doktoratov: 2
 • tekoča somentorstva doktoratov: 1
 • zaključena mentorstva mladih raziskovalcev: 1

 

Vpetost v raziskovalno delo:

 • član programske skupine »Pogoji in problemi sodobne filozofije« P6-0014, ki od leta 1999 do leta 2025 poteka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • vodja projekta J6-5564, Filozofija krize: ekonomija-politika-ekologija, 1.8.2013-31.7. 2016
 • sodelovanje pri naslednjih raziskovalnih projektih: Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (J6-9392, 2018-2021), Evropa kot filozofska ideja in kot politični subjekt (J68264, 2017-2020), Rekonfiguracije ontologije (J6-6849, 2014-2017), Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki (J6-4127, 2011-2014), Umetniške prakse 20. in 21. stoletja in politično (J6-0003, 2008-2011), Antropološki stroji, biopolitika in produkcija ter genealogija (golega) življenja (J6-9024, 2007-2009), Evropa in politika prevajanja (L6-9011, 2007-2009), Filozofski problemi etike (J6-6217, 2004-2007), Virtualna in estetska konstitucija (post) modernega subjekta in njene političnofilozofske in epistemološke implikacije (J6-30651, 2001-2004), Razmerje med filozofijo in politiko v postmoderni (J6-0526, 1998-2003), Filozofski problemi kontingence in neskončnosti (J6-2257, 2000-2002), Socialno-filozofske interpretacije države ter institucionalizacija in monopolizacija nasilja (J6-7230, 1995-1998).

 

Mednarodno sodelovanje:

 • podoktorsko izpopolnjevanje na Université Paris VIII, januar do junij 1999 (Rancière, Badiou), strokovno izpopolnjevanje in sodelovanje na isti inštituciji tudi še v krajših obdobjih v letih 2000, 2001, 2005
 • sodelovanje z Narodno Biblioteko Srbije (Svetlana Gavrilović), Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Srbija v letih 2007-2012
 • vodenje bilateralnega slovensko-srbskega projekta »Diskontinuiteta, radikalnost in nasilje« BI-SR/10-11-017 (skupaj z dr. Petrom Bojanićem), 2010-2011. V tem okviru so-organizacija in izpeljava treh konferenc z mednarodno udeležbo: “Europe in the emerging world order searching for a new paradigm”, Beograd 24-26. mar. 2010, “Violence, guerre et État chez Deleuze”, Beograd 3-5. mar. 2011 in “De la terreur à l’extrême violence”, Beograd, 8-10. dec. 2011
 • soorganizacija mednarodnega kolokvija Thinking of(f) the Crisis, Filozofski inštitut ZRC SAZU in Univerza v Cardiffu, Velika Britanija, 1. in 2. junij 2016
 • sodelovanje pri organizaciji kolokvija “The end(s) of political theology”, v org. ZRC SAZU in Univerze Lancaster, Velika Britanija, ZRC SAZU, Ljubljana, 5-6. junij 2018

Izbrane publikacije:

 • Matrice podrejanja. Kapitalizem in perverzija 2., DTP, Ljubljana 2019
 • Kapitalizam i perverzija. 1, Profitabilne strasti, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2016
 • Dobičkonosne strasti. Kapitalizem in perverzija 1., DTP, Ljubljana 2008
 • Vznik subjekta, Založba ZRC, Ljubljana 2004

 

 • Sadizem, Schadenfreude in krutost. Filozofski vestnik, 2021, letn. 42, št. 3, str. 155–201
 • World? Which world? : on some pitfalls of a concept. V: BENČIN, Rok (ur.). The concept of world in contemporary philosophy. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Filozofski vestnik, 42, št. 2, str. 45-69
 • Tips and tricks : remarks on the debate between Badiou and Cassin on ʼSophisticsʼ. V: Johnston, Adrian (ur.), Nedoh, Boštjan (ur.), Zupančič, Alenka (ur.). Objective fictions : philosophy, psychoanalysis, Marxism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022, str. 124-143
 • Covid 19, das Unheimliche in nočna mora.  Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja., 2020, letn. 58, št. 9/10, str. 111-139
 • On “the idea” in Badiou. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 11/12, str. 275-300
 • Crisis, Europe. V: Šumič-Riha, Jelica (ur.). Rethinking the idea of Europe. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Letn. 40, št. 2, str. 117-136
 • On Lacanʼs The Triumph of Religion and related matters. Filozofski vestnik, 2019, letn. 40, št. 1, str. 139-162
 • O zastavkih Badioujeve Imanence resnic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 3/4, str. 107-132
 • On the touch of swear words : swearing and the Lacanian real. V: Komel, Mirt (ur.). The language of touch : philosophical examinations in linguistics and haptic studies. London [etc.]: Bloomsbury Academic, 2019, str. 121-135
 • Od strukturalizma strasti do spleta afektov. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2018, letn. 56, št. 3/4, str. 189-235
 • Badioujev Platon. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, letn. 55, št. 5/6, str. 145-183
 • For another Lacan-Deleuze encounter. V: Nedoh, Boštjan (ur.), Zevnik, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, str. 13-31

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI