Doc. dr. Tjaša Tolar

Docentka za arheološko naravoslovje in arheometrijo na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.


+386 1 47 06 456 (Ljubljana), +386 1 320 73 65 (laboratorij Ig)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Doc. dr. Borut Toškan

Docent za arheološko naravoslovje in arheometrijo na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.


+386 1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Doc. dr. Edisa Lozić

Docentka za področje arheologije na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.elozic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2008, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doktorat iz arheologije 2013, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Področje preučevanja:

 • Klasična arheologija
 • Prostorska arheologija (GIS in LiDAR raziskave)


Gostovanja

 

Daljše bivanje v tujini

 • 2010– 2011: Institut Français’ Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France. (Charles Nodier grant (Institut français de Slovénie))
 • 2019 – : Podoktorsko izobraževanje na Univerzi v Grazu, (Inštitut za klasično arheologijo / Institut für Antike), Austria.

Krajša študijska izpopolnjevanja v tujini

 • 2016: Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux Montaigne (Francija).
 • 2013: Institut für- Ur. und Frühgeschichte, Universität Wien (Avstrija).
 • 2012: Laboratoire Chrono–environnement – UMR 6249 CNRS-UFC, Université de Franche-Comté (Francija).
 • 2010: Fornleifastofnun Íslands (Arheološki inštitut Islandije), Reykyavik (Islandija).
 • 2009: Visual and Spatial Technology Centre, University of Birmingham, Velika Britanija

Priznanja in nagrade

 • Institut Français’ Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
9.00-17.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Doc. dr. Maja Andrič

Nosilka predmeta Palinologija na arheološkem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, docentka za področje arheologije.


01 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 1997, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat znanosti 2001, School of Geography and the Environment, University of Oxford


Študij v tujini

 • Department of Plant Sciences, University of Cambridge (1998)
 • School of Geography and the Environment, University of Oxford (1999-2001).


IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Benjamin Štular

Znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredni profesor za arheologijo.benjamin.stular@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2001)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2007)

 

Raziskovalni interesi:

 • digitalna arheologija s poudarkom na uporabi GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji,
 • zgodnje- in visokosrednjeveška (7.-12. st.) arheologija,
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (digitalni arhivi, spletne storitve).


 • 2005: Izmenjava raziskovalcev, Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška;
 • 2005: Izmenjava raziskovalcev, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Nemčija;
 • 2008: Gostujoči predavatelj na Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Univerza Leipzig, Nemčija;
 • 2009: Program izmenjave raziskovalcev, Visual and Spatial Technology Centre, Univerza Birmingham, Velika Britanija;
 • 2010: Izmenjava raziskovalcev, Fornleifastofnun Íslands, Reykyavik, Iceland;
 • 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Univerza Franche-Comté, Besançon, Francija;
 • 2014: Gostujoči raziskovalec z nazivom Candari TNA research fellow na Trinity College Dublin, Irska;
 • 2015: Gostujoči predavatelj, Univerza Arkansas, ZDA;
 • 2016: Gostujoči predavatelj, Univerza Graz, Austria.

 • 2007-2008: Član uredniškega odbora znanstvene revije Arheo;
 • 2011-2012: Svetovalec projekta “Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Österreich – eine Bilanz” (v organizaciji: Die Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologe; Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien; Institut für Archäologien der Universität Innsbruck; Institut für Archäologie der Universität Graz; Bundesdenkmalamt, Abteilung für Bodendenkmale; Institut für Realienkunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften);
 • 2010-2013: Svetovalec projekta “HALL-IMPACT: Disentangling climate and culture impact on prehistoric alpine cultures” (gefördert durch ÖAW/Alpenforschung) 2010-2013;
 • 2013- : Član uredniškega odbora znanstvene revije Arheološki vestnik;
 • 2016- : Član nadzornega sveta, SPARC Program, Center for Advanced Spatial Technologies, Univerza Arkansas, ZDA.

 • Štular, B. in S. Štuhec 2015. 3D archaeology : early Medieval earrings from Kranj. iTunes, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B. (ur.) 2015. Smlednik Castle. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B. (ur.) 2013, Grad Smlednik : Izkopavanja 2011-2012. ZVKD, Ljubljana.
 • Štular, B., A. Ornik Turk in A. Pleterski 2013. Dotik dediščine. iTunes, Založba ZRC, Ljubljana.
 • Štular, B., Ž. Kokalj, K. Oštir in L. Nuninger 2012, Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, issue 11, str. 3354-3360.
 • Štular, B. 2011. The use of lidar-derived relief models in archaeological topography : the Kobarid region (Slovenia) case study. Arheološki vestnik 62, 393-432.
 • Štular, B. 2009. Mali grad : visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad : high medieval castle in Kamnik, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 15). Založba ZRC, Ljubljana.
 • za popolno bibliografijo glej http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27737&langbib=eng

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Jana Horvat

Znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredna profesorica za arheologijo.jana.horvat@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1989)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1994)

 

Raziskovalni interesi:

 • romanizacija v jugovzhodnoalpskega prostora (poselitev, vojaška oprema, keramika; predvsem najdišča v zahodni in osrednji Sloveniji: Sermin, Razdrto – Ocra, Vrhnika – Nauportus);
 • poselitveni razvoj Petovione (topografija, obrtniške četrti);
 • diahrona arheološka raziskovanja v visokogorju (topografija, kronologija, funkcija najdišč). • Članica uredniških odborov revije Arheološki vestnik.
 • Članica uredniških odborov monografskih serij Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), Zentraleuropäische Archäologie (Dunaj) in Polymnia (Trst).

 • Horvat, J., P. Peterle Udovič, T. Tolar, B. Toškan 2016. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 177-258.
 • Horvat, J., B. Žbona-Trkman 2016. The 3rd century military equipment in south-western Slovenia. V: Horvat, J. (ur.). The Roman army between the Alps and the Adriatic, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 31, Studia Alpium et Adriae 1, Ljubljana: Založba ZRC, 99-120.
 • Horvat J. 2015. The consolidation of Roman authority in the hinterland of the northern Adriatic. V: Y. Marion, F. Tassaux (ur.). AdriAtlas et l´histoire de l´espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C., Bordeaux: Ausonius, str. 273-291.
 • Horvat, J. 2015. Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region / Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem. V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 171-209.
 • Bernardini, F., G. Vinci, J. Horvat, A. De Min, E. Forte, S. Furlani, D. Lenaz, M. Pipan, W. Zao, A. Sgambati, M. Potleca, R. Micheli, A. Fragiacomo, C. Tuniz 2015. Early Roman military fortifications and the origin of Trieste, Italy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Online ed.], March 2015, vol. 112, no. 13, str. E1520-E1529.
 • Horvat, J. 2013. Roman sites in the high altitude areas of Slovenia. V: S. Magnani, P. Mior, L. Gregoratti (ur.), Le aree montane come frontiere : spazi d’interazione e connettività, Studi di frontiera, 1, Roma: Aracne, 141-153.
 • Horvat, J. in A. Dolenc Vičič 2010. Arheološka najdišča Ptuja.Rabelčja vas / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 20, Ljubljana.
 • Horvat, J. 2010. First century BC Roman fortifications in the Eastern Alps. V: P. Herz, P. Schmid, O. Stoll (ur.), Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, Region im Umbruch 3, Berlin, 135-159.
 • Horvat, J. in A. Bavdek 2009. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo / Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe, Ljubljana.
 • Horvat, J. 2009, Selected Aspects of Romanisation in Western and Central Slovenia. V: G. Cuscito (ur.), Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco Alpino orientale, Antichità Altoadriatiche 68, Trieste, 355-381.
 • Horvat, J. 2008, Early Roman horrea at Nauportus, Mélanges de l’Ecole française de Rome, Antiquité 120/1, 111-121.
 • Mušič, B. in J. Horvat, 2007. Nauportus – an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika. The results of geophysical prospecting using a variety of independent methods / Nauportus – zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki, Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami. Arheološki vestnik 58, 219-283.
 • Horvat, J. et al. 2003. Poetovio. Development and Topography. V: M. Šašel Kos, P. Scherrer (ur.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia, Pannonia I, Situla 41, Ljubljana, 153-190.
 • Horvat, J. 2002. The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel / Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod NanosomArheološki vestnik 53, 117-192.
 • Horvat, J. 1999. Roman Provincial Archaeology in Slovenia Following the Year 1965: Settlement and Small Finds. Arheološki vestnik 50, 215-257.
 • Horvat, J. 1997. Sermin. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, Ljubljana.
 • Horvat, J. 1990. Nauportus (Vrhnika), Dela 33, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo 16. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Janka Istenič

Znanstvena svetnica, muzejska svetnica v Narodnem muzeju Slovenije, izredna profesorica za arheologijo.janka.istenic nms.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1985)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1993)

 

Raziskovalni interesi:

 • Rimska keramika (predvsem lokalna proizvodnja) in ostale drobne najdbe, rimska grobišča
 • Od leta 1999:
 • Rimska vojaška oprema in najdišča (predvsem najdbe iz reke Ljubljanice in Idrijsko-Cerkljanskega območja iz predavgustejskega in avgustejskega obdobja),
 • Arheometrija (kovine – predvsem medenina, steklo),
 • Rimska provincialna arheologija
 • Vodja raziskovalnega programa : »Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave» (sodelovanje Narodni muzej Slovenije in Inštitut »Jožef Stefan«)

 

Izbrane razstave:

 • Istenič, J., Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe. Rimske geme Slovenije, NMS Ljubljana, 13. 12. 2005 – 26. 3. 2006; Pokrajinski muzej Celje 13. 4. – 18. 6. 2006; Pokrajinski muzej Ptuj, 23. 6. – 27. 8. 2006.
 • Istenič, J. idr., Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 15. 2. – 30. 10. 2009.
 • Istenič, J. idr., River and its Past, Armémuseum, Stockholm, 25. 5. 2011 – 8.1. 2012.
 • Istenič, J., Rimske zgodbe s stičišča svetov (14. 8. 2014 –).

  • Landesmuseum Joanneum, Gradec (Graz) (1986-1987)
 • Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie (1987-1988)

 • Dopisna članica Nemškega arheološkega inštituta
 • Članica uredniških odborov monografskih serij Katalogi in monografije in Situla

 • Istenič, J. 2015. Celtic or Roman? : late La Tène-style scabbards with copper-alloy or silver openwork plates. V: Vagalinski, L. F., Sharankov, N. (ur.). Limes XXII : proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, (Bulletin of the National Archaeological Institute 42). Sofia: National Archaeological Institute with Museum, 755-762.
 • Istenič, J. 2015. Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine = Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 43-73.
 • Istenič, J. 2015. Mali Njivč above Novaki = Mali Njivč nad Novaki. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 365-384.
 • Istenič, J. 2013. Column grave monument from Emona = Stebrni nagrobni spomenik iz Emone. Arheološki vestnik 64, 149-175.
 • Istenič, J. 2012. Daggers of the Dangstetten type. Arheološki vestnik 63, 159-178.
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2012. A raw glass chunk from the vicinity of Nauportus (Vrhnika). V: Lazar, I., Županek, B. (ur.). Emona: med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 301-309.
 • Istenič, J., Kosec, L., Perovšek, S., Gosar, M., Nagode, A. 2011. Research on a laddered chape from a Late La Tène scabbard with an openwork fitment from the River Ljubljanica = Raziskave lestvičastega okova poznolatenske nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah. Arheološki vestnik 62, 317-337.
 • Istenič, J. 2010. Late La Tène scabbards with non-ferrous openwork plates = Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra. Arheološki vestnik 61, 121-164.
 • Istenič, J. 2009. The early Roman military route along the river Ljubljanica (Slovenia). V: Morillo, Á., Hanel, N., Martín, E. (ur.). Limes XX : estudios sobre la frontiera romana = Roman frontier studies, (Anejos de Gladius, 13). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto Histórico Hoffmeyer: Ediciones Polifemo; Merida: Instituto de Arqueologá, 855-865.
 • Istenič, J. 2009. Rimsko obdobje. V: Turk, P. et al. (ur.), Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana, 241-293 (= Roman period. V: Turk, P. et al. (ur.), The Ljubljanica – a river and its past. Ljubljana, 265-317).
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2007. The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. V: La Niece, S., Hook, D. R., Craddock, P. T. (ur.). Metals and mines : studies in archaeometallurgy: selected papers from the conference Metallurgy: A Touchstone for Cross-cultural Interaction held at the British Museum 28 -30 April 2005 to celebrate the career of Paul Craddock during his 40 years at the British Museum. London: Archetype: British Museum, 140-147.
 • Istenič, J. 2005. Brooches of the Alesia group in Slovenia. Arheološki vestnik 56, 187-212
 • Istenič, J. 2005. Evidence for a very late Republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. V: Cencic, J. (ur.), Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten” : Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Wien, 27. -31. August 2003, (Carnuntum Jahrbuch 2005). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 77-87.
 • Istenič, J. 2003. The early Roman “Hoard of Vrhnika”: a collection finds from the river Ljubljanica. Arheološki vestnik 54, 281-298.
 • Istenič, J. A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania 81/1, [263]-271, 273-276.
 • Istenič, J., Daszkiewicz, M., Schneider, G. 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 38, str. 83–91.
 • Istenič, J. 2002. Bronze statuette of Apollo from the River Ljubljanica. V: A. Giumlia-Mair (ur.). I bronzi antichi : produzione e tecnologia : atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, organizzato dall’Università di Udine, sede di Gorizia, Grado-Aquileia, 22-26 maggio 2001, (Monographies Instrumentum 21). Montagnac: M. Mergoil, 450-455.
 • Istenič, J. 2002. The western cemetery of Poetovio: burial evidence and cultural identity. Histria antiqua 8, 165-173.
 • Istenič, J. 2000. Poetovio, zahodna grobišča II : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu : katalog = Poetovio, the western cemeteries II : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz : catalogue (Katalogi in monografije 33). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
 • Istenič, J., Schneider, G. 2000. Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 36, 341-348.
 • Istenič, J. 2000. A Roman late-republican gladius from the River Ljubljanica (Slovenia). Arheološki vestnik 51, 171-182.
 • Istenič, J. 1999. Poetovio, zahodna grobišča I : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu = Poetovio, the western cemeteries I : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz (Katalogi in monografije 32). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Anton Velušček

Znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, izredni profesor za arheologijo na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur.


01 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1994)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1997)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2001)

 

Raziskovalni interesi:

 • neolitik in eneolitik v jugovzhodnoalpskem prostoru;
 • arheologija mokrih tal (kolišča na Ljubljanskem barju);
 • interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji.


 • Šest mesečni študij prazgodovinske keramike iz jamskih najdišč na Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici (1998).

Član uredniških odborov:


Monografije in druga zaključena dela:

 • ACHINO, Katia F., VELUŠČEK, Anton, The lake-dwelling phenomenon. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2022.
 • VELUŠČEK, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 22, 2011.
 • VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC,  Opera Instituti archaeologici Sloveniae 16, 2009.
 • VELUŠČEK, Anton (ur.). Resnikov prekop – Najstarejša koliščarska naselbina na ljubljanskem barju. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje.  Opera Instituti archaeologici Sloveniae 10, 2006.
 • VELUŠČEK, Anton (ur.). Hočevarica – Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Hočevarica – an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8, 2004.

Članki

2023

 

2022

2021

 • VELUŠČEK, Anton, LEGHISSA, Elena, TOLAR, Tjaša, Stare gmajne pri Verdu. Arheološko najdišče presežkov. − Palafittes, Pfahlbauten, Palafitte, Kolišča, Pile Dwellings, News 21, 2021, 100−105.
 • JANŽEKOVIČ, Franc, KLENOVŠEK, Tina, MLÍKOVSKÝ, Jiři, TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton. Eneolithic pile dwellers captured waterfowl in winter : analysis of avian bone remains from two pile dwellings in Ljubljansko barje (Slovenia). International journal of osteoarchaeology. [Print ed.]. 2021, 1−10. DOI: 10.1002/oa.3012.
 • TOLAR, Tjaša, GALIK, Alfred, LE BAILLY, Matthieu, DUFOUR, Benjamin, CAF, Nina, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena, ZVER, Lars, JANŽEKOVIČ, Franc, VELUŠČEK, Anton. Multi-proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation history and archaeobotany 30, no. 3, 2021, 107−118. DOI: 10.1007/s00334-020-00805-y.

2020

 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)
 • TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Faunal remains mirroring social and functional differentiation? : the Copper Age pile-dwelling Site of Maharski prekop (Ljubljansko barje, Slovenia). − Quaternary international 539, 2020, 62−77. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.01.028.
 • TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Depicting the past of Balkan and Apennine Peninsulas between the Neolithic and Bronze Ages : artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification : editorial. Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 20 February 2020, vol. 539, 1−3, doi: 10.1016/j.quaint.2020.02.012.
 • VELUŠČEK, Anton. The Ljubljansko barje in Central Slovenia during the Copper Age. − V: GUTJAHR, Christoph, TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich), Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes, Bd. 1, 2020, 223−238.
 • TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Ivan Šprajc

Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za arheologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 5. nadstropje, soba št. 500, Ljubljana.
01 4706 497
sprajc@zrc-sazu.si
sreda 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije in etnologije (Univerza v Ljubljani, 1982)
 • Magisterij iz zgodovine in etnozgodovine (Nacionalna šola za antropologijo in zgodovino, Mehika, 1989)
 • Doktoraj iz antropologije (Nacionalna avtonomna univerza v Mehiki, 1997)

 

Terensko delo:

 • Arheološka izkopavanja najdišča Nahualac, Mehika, 1 mesec (1986);
 • Etnologija Tzotzilov, San Pedro Chenalhó, Chiapas, Mehika, 2 meseca (1986);
 • Konceptualna povezava med Venero, dežjem in koruzo v Mezoameriki, 2 meseca (1989);
 • Delimitacija arheoloških najdišč, Mehika, 3 meseci (1992), 2 meseca (1993), 2 meseca (1994);
 • Arheološko rekognosciranje v jugovzhodnem Campecheju, Mehika, 3 meseci (1996), 3 meseci (1998), 2 meseca (2001), 3 meseci (2002), 3 meseci (2004), 2.5 meseci (2005), 3 meseci (2007), 2.5 meseca (2013), 2.5 meseca (2014);
 • Meritve orientacij v mezoameriški arhitekturi, 1 mesec (1989), 1 mesec (1991), 2 meseca (2010), 2 meseca (2011), 2 meseca (2012), 2 meseca (2013), 1 mesec (2015).

 

Raziskovalni interesi:

 • Arheologija Mezoamerike;
 • Arheoastronomija, kozmologija, religija;
 • Astronomija in arhitektura, orientacije;
 • Arheološki terenski pregledi;


 • Gostujoči profesor, Universidad de La Laguna, Tenerife, Španija (2006);

Drugo:

 • Podpredsednik, European Society for Astronomy in Culture (SEAC);
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studia Humanitatis, Ljubljana;
 • Član uredniških odborov revij: Anthropological Notebooks, Journal of Skyscape Archaeology, International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Arqueología Mexicana

Izbrane publikacije:

 • Šprajc, I. 2016. Lunar alignments in Mesoamerican architecture. Anthropological Notebooks XXII (3): 61–85.
 • Šprajc, I. 2016. Astronomy and power in Mesoamerica. V: Michael A. Rappenglück, Barbara Rappenglück, Nicholas Campion, Fabio Silva, ur., Astronomy and power: How worlds are structured, BAR International Series 2794, Oxford: British Archaeological Reports, str. 185-192.
 • Šprajc, I. 2015. Pyramids marking time: Anthony F. Aveni’s contribution to the study of astronomical alignments in Mesoamerican architecture. V: Anne S. Dowd in Susan Milbrath, ur., Cosmology,calendars, and horizon-based astronomy in ancient Mesoamerica, Boulder: University Press of Colorado, str. 19-36.
 • Šprajc, I. in P. F. Sánchez Nava, 2015. Orientaciones astronómicas en la arquitectura de Mesoamérica: Oaxaca y el Golfo de México. Prostor, kraj, čas 8. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Sánchez Nava, P. F., in I. Šprajc, 2015. Orientaciones astronómicas en la arquitectura maya de las tierras bajas. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Arqueología, Serie Logos).
 • Šprajc, I. 2015. Astronomical correlates of architecture and landscape in Mesoamerica. V: Clive L. N. Ruggles, ur., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer, str. 715-728.
 • Šprajc, I. 2015. Alignments upon Venus (and other planets) – identification and analysis. V: Clive L. N. Ruggles, ur., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer, str. 507-516.
 • Šprajc, I., ur. 2015. Exploraciones arqueológicas en Chactún, Campeche, México. Prostor, kraj, čas 7, Ljubljana: Založba ZRC.
 • Sánchez Nava, P. F., in I. Šprajc, 2013. Equinoxes in Mesoamerican architectural alignments: prehispanic reality or modern myth? V: Ivan Šprajc and Peter Pehani, ur., Ancient cosmologies and modern prophets: Proceedings of the 20th Conference of the European Society for Astronomy in Culture, Anthropological Notebooks XIX, supplement, Ljubljana: Slovene Anthropological Society, str. 319-337.
 • Šprajc, I., C. Morales-Aguilar, in R. D. Hansen, 2009. Early Maya astronomy and urban planning at El Mirador, Peten, Guatemala. Anthropological Notebooks 15 (3): 79-101.
 • Šprajc, I. 2005. More on Mesoamerican cosmology and city plans. Latin American Antiquity 16 (2): 209-216.
 • Šprajc, I. 2004. Astronomical alignments in Río Bec architecture. Archaeoastronomy: The Journal of Astronomy in Culture 18: 98-107.
 • Šprajc, I., W. J. Folan, in R. González Heredia, 2005. Las ruinas de Oxpemul, Campeche: su redescubrimiento después de 70 años en el olvido (1934-2004). Los Investigadores de la Cultura Maya 13, vol. I: 20-27. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche.
 • Šprajc, I. 2002-2004. Maya sites and monuments in SE Campeche, Mexico. Journal of Field Archaeology 29 (3-4): 385-407.
 • Šprajc, I. 2001. Orientaciones astronómicas en la arquitectura prehispánica del centro de México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Científica 427).
 • Šprajc I. 2000. Astronomical alignments at Teotihuacan, Mexico. Latin American Antiquity 11 (4): 403-415.
 • Šprajc, I. 2000. Astronomical alignments at the Templo Mayor of Tenochtitlan, Mexico. Archaeoastronomy 25 (Journal for the History of Astronomy, suppl. to vol. 31): S11-S40.
 • Šprajc, I., F. García Cruz, in H. Ojeda Mas, 1997. Reconocimiento arqueológico en el sureste de Campeche, México: informe preliminar. Mexicon 19 (1): 5-12.
 • Šprajc, I. 1996. La estrella de Quetzalcóatl: El planeta Venus en Mesoamérica. México: Editorial Diana.
 • Šprajc, I. 1996. Venus, lluvia y maíz: Simbolismo y astronomía en la cosmovisión mesoamericana. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Colección Científica 318) (ponatis: 1998).
 • Šprajc, I. 1993. The Venus-rain-maize complex in the Mesoamerican world view: part I. Journal for the History of Astronomy 24 (parts 1/2, No. 75): 17-70.
 • Šprajc, I. 1993. The Venus-rain-maize complex in the Mesoamerican world view: part II. Archaeoastronomy 18 (Journal for the History of Astronomy, Supplement to Vol. 24): S27-S53.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6