Doc. dr. Andrejka Žejn
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Doc. dr. Monika Deželak Trojar
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Doc. dr. Andraž Jež
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Doc. dr. Jernej Habjan

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede.jhabjan@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter iz ruskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Doktorat iz sociologije (Univerza v Ljubljani, 2010)

 

Raziskovalni interesi:

 • literarna teorija,
 • teorija svetovne književnosti,
 • sociologija literature,
 • sodobna filozofija,
 • teoretska psihoanaliza,
 • historični materializem,
 • slovenska književnost,
 • teorija in zgodovina romana
 • kritične študije globalizacije.


Glavna gostovanja:

 • Podiplomski štipendist, Oddelek za lingvistiko, Univerza v Parizu III (oktober–december 2009);
 • Podoktorski raziskovalec, Oddelek za primerjalno književnost, Univerza v Münchnu (2012–2014);
 • Podoktorski štipendist, Mednarodni kulturološki raziskovalni center (IFK), Umetniška univerza v Linzu (marec–junij 2015).

 • Član Raziskovalnega odbora za literarno teorijo pri Mednarodni zvezi za primerjalno književnost (AILC/ICLA);
 • Član Izvršnega odbora Slovenskega društva za primerjalno književnost;
 • Član uredniškega odbora založbe Sophia (Ljubljana);
 • Član uredniškega odbora založbe Studia humanitatis (Ljubljana);
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 • Habjan, J. 2016. Ordinary Literature Philosophy: Literary Studies after Cultural Studies. South Atlantic Quarterly 115(4):699–
 • Habjan, J. 2016. Introduction: Globalizing Literary Genres. V: Jernej Habjan in Fabienne Imlinger (ur.), Globalizing Literary Genres. New York: Routledge, str. 1–14.
 • Gupta, S., J. Habjan in H. Tutek. 2016. Introduction: Academia and the Production of Unemployment. V: Suman Gupta, Jernej Habjan in Hrvoje Tutek (ur.), Academic Labour, Unemployment and Global Higher Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 1–20.
 • Habjan, J. 2016. Novel Fiction, Newspaper Reality. Neohelicon 43(2):461–471.
 • Habjan, J. 2016. Slovenian Sociology of Literature and Slovenian National Poet: France Prešeren between the Partisans, Dissidents and Theorists. Slavica tergestina 17:126–146.
 • Habjan, J. 2015. Introduction: Novel beyond Nation. Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42(4):347–35
 • Habjan, J. 2015. Pre-Modern Joking Relationships in Modern Europe: From Le Neveu de Rameau to Le Neveu de Lacan. Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42(4):370–381.
 • Habjan, J. 2014. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Ljubljana: Založba /*cf.
 • Habjan, J., in J. Whyte. Introduction. V: Jernej Habjan in Jessica Whyte (ur.), (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 1–18.
 • Habjan, J. 2014. World-Systems Analysis and Form: Distant Reading as Structural Poetics of World Literature. V: María Constanza Guzmán in Alejandro Zamora (ur.), Deterritorializing Practices in Literary Studies. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos; in Toronto: Contornos Publishing, str. 21–35.
 • Habjan, J. 2014. Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem. Slavistična revija 62(4):569–577.
 • Habjan, J. 2013. From Cultural Third-Worldism to the Literary World-System. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15(5):<https://doi.org/10.7771/1481-4374.2346>.
 • Habjan, J. 2013. Buržoazna revolucija, kontrarevolucija in proletarska revolucija kot žanri v Osemnajstem brumairu Ludvika Bonaparta. Filozofski vestnik 34(3):145–161.
 • Habjan, J. 2012. Uvod. V: Jernej Habjan (ur.), Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 11–25.
 • Habjan, J. 2012. The Bestseller as the Black Box of Distant Reading: The Case of Sherlock Holmes. Primerjalna književnost 35(1):91–105.
 • Habjan, J. 2012. Estetski režim umetnosti med performativno subverzijo in transferno transgresijo. Filozofski vestnik 33(1):91–100.
 • Habjan, J. 2011. Kaj smo hoteli od Derridaja? Problemi 49(5–6):161–189.
 • Habjan, J. 2011. Ideološka interpelacija v govornih dejanjih: o Ducrotovi formalizaciji bahtinovske polifonije. Teorija in praksa 48(1):258–267.
 • Habjan, J. 2010. Who Chooses the One Who Chooses? On a Forced Choice of Shakespearean Epistemology and Textology. Primerjalna književnost 33(2):193–202.
 • Habjan, J. 2009–2010. Canonization – Culturalization – Sanctification: Romeo and Juliet In the Western Canon, “French Resentment” and Lacanian Ethics. (a): The Journal of Culture and the Unconscious 8(1):35–46.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Doc. dr. Matija Ogrin

Višji znanstveni sodelavec na Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede.matija.ogrin@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Doktorat iz primerjalne književnosti in literarne teorije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Raziskovalno delo:

Matija Ogrin preučuje slovensko književnost od 17. do 19. stoletja. Glavno pozornost namenja baročnemu slovstvu, poznobaročnim delom v času razsvetljenstva in romantike ter slovstvenemu krogu Antona Martina Slomška. Ogrinovo delo temelji na raziskavah primarnih virov, še zlasti rokopisne kulture zgodnjega novega veka, in njihovi klasični obravnavi: prepisovanju, komentiranju in izdajanju. Pri tem je večjo pozornost posvetil metodam digitalne humanistike, zlasti elektronskega znanstvenega objavljanja virov in vodil več projektov s tega področja, združenih na portalu eZISS. Izdal je več znanstvenokritičnih edicij, mdr. Škofjeloški pasijon in Kapelski pasijon. Skupaj s Tomažem Erjavcem (IJS) je prejel nagrado Google Digital Humanities Research Award (2010). V zadnjih letih se posveča zlasti rokopisom in nadaljuje raziskavo »Neznani rokopisi slovenskega slovstva«.
Uredniško delo:

Od leta 2004 Ogrin ureja zbirko Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (eZISS) in od leta 2009 portal Elektronske znanstvene monografije (eZMono, http://ezb.ijs.si/ezmono/). Od 2011 je glavni urednik zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Leta 2016 je v njenem okviru ustanovil podzbirko Dela starejšega slovenskega slovstva. V letih 2012–2014 je s sodelavci prepisal, uredil in izdal rokopis Karla Štreklja Zgodovina slovenskega slovstva I–IV, prva univerzitetna predavanja o slovenski književnosti v slovenskem jeziku. Od leta 1996 ureja esejistično zbirko Sidro pri založbi Družina.


 • OGRIN, Matija, PRUNČ, Erich (Ed.). Kapelski pasijon: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2016
 • OGRIN, Matija (Ed.). Romuald: Škofjeloški pasijon. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009
 • OGRIN, Matija. O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2017, letn. 40, št. 1
 • OGRIN, Matija. Manuscripts of Slovenian peasant writers and readers : genres, subjects, reception. V: EDLUND, Ann-Catrine (ur.), ASHPLANT, T. G. (ur.), KUISMIN, Anna (ur.). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity, (Northern studies monographs, 4), (Vardagligt skriftbruk, 4). Umeå: Umeå University: Royal Skyttean Society, 2016, str. 133-148
 • OGRIN, Matija. Bratovščinske iskre : duhovna besedila baročnih bratovščin na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 55-88
 • OGRIN, Matija, ŽEJN, Andrejka. Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil : variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizaci. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016, str. 125-132
 • OGRIN, Matija. “Ob štirih po pridigi v vikariatu.” Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015.
 • OGRIN, Matija. Troje pesmi o božji poti k Mariji Dobrovski. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, str. 401-420
 • OGRIN, Matija. Karel Štrekeljs Geschichte der slowenischen Literatur : Handschrift, Herausgabe und Einordnung in die slowenische Literaturwissenschaft. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014, str. 219-229
 • OGRIN, Matija. Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega Na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski …, ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2014, št. 9, str. 94-108
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715.
 • OGRIN, Matija. Frančiškanski baročni pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter njihove rokopisne pridige. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 225-255
 • OGRIN, Matija. Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora = Anton Martin Slomšek and the question of the unity of the Slovene cultural space. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012, letn. 60, št. 3, str. 457-468, 469-481
 • OGRIN, Matija. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2011, letn. 59, št. 4, str. [385]-399

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Doc. dr. Alenka Koron

Samostojna strokovna sodelavka - specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docentka za literarne vede.koron@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1980)
 • Doktorat iz primerjalne književnosti in literarne teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010)

 

Interesna področja:

 • teorija pripovedi,
 • naratologija,
 • teorija avtobiografije,
 • teorija fikcije,
 • literarna teorija,
 • metodologija literarne vede,
 • sodobno pripovedništvo,
 • zgodovina novejše literarne vedePoučevanje:

 • 1981: učiteljica slovenskega jezika in književnosti (EGŠC Branko Brelih, Nova Gorica)
 • 1986–1992: asistentka za primerjalno književnost in literarno teorijo (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 1995–1997: učiteljica slovenščine (Gimnazija Vič, Ljubljana)
 • 1997–2000: učiteljica slovenščine (Gimnazija Šiška, Ljubljana)

 

Vodenje projektov:

 • Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature (vodja, bilateralni projekt; 2017–)

 

Udeležba v projektih:

 • Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-6846, oktober 2014 – september 2017; vodja dr. Marijan Dović)
 • Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-4245, julij 2011– junij 2014; vodja dr. Marko Juvan)
 • Slovenska svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (sodelavka v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS; J6-3613, maj 2010 – april 2013; vodja dr. Marko Juvan)
 • Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; L6-0163, februar 2008 – januar 2011; vodja dr. Matija Ogrin)
 • Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; V2-0380, april 2007 – marec 2009; vodja dr. Matija Ogrin)
 • Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (sodelavka v aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS; L6-6373, julij 2004 – junij 2007); vodja dr. Matija Ogrin)

 

Uredništvo:

 • Slavica tergestina, znanstvena revija (članica uredniškega odbora 2012–)
 • Primerjalna književnost, znanstvena revija (članica uredniškega odbora 2017–)
 • 2011: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi,humanistiki in družboslovju (sourednica z Andrejem Lebnom, zbornik razprav)
 • 2012: Darku Dolinarju ob sedemdesetletnici (sourednica z Markom Juvanom, jubilejna številka revije Primerjalna književnost)

Izbrane publikacije

 • KORON, Alenka. Sodobne teorije pripovedi, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str.
 • KORON, Alenka. Srednja Evropa, avstrijska in slovenska literatura in slovenska literarna veda = Central Europe, Austrian and Slovenian literature, and Slovenian literary studies. V: POSPÍŠIL, Ivo (ur.). Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – nakladelství Galium, 2015, str. 83-88.
 • KORON, Alenka. Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE, Morana. Svetovne književnosti in obrobja, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 321-334.
 • KORON, Alenka. Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 35-49.
 • KORON, Alenka. Kaj hočejo ženske ali pripoved o vročih šestdesetih letih. V: BYATT, Antonia Susan. Žvižgavke, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2011, str. 555-566.
 • KORON, Alenka. O deklištvu med zgodbami. V: KINGSTON, Maxine Hong. Bojevnica : spomini na deklištvo med duhovi, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2009, str. 231-241.
 • KORON, Alenka. Topografska imaginacija mesta v Kovačičevih Ljubljanskih razglednicah. V: TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič : življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009, str. 34-57.
 • KORON, Alenka. Razvoj naratologije družbenih spolov: spolnoidentitetno ozaveščeni romani v novejši slovenski literaturi. V: RICHTEREK, Oldřich (ur.). Kontexty literární vědy I. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, str. 129-140.
 • KORON, Alenka. Človek kot zgodbe pripovedujoče bitje. V: SWIFT, Graham. Povodje, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2007, str. 403-416.
 • KORON, Alenka. Fiction, autobiography and memoir intertwined : the writings of Frank McCourt’s and Lojze Kovačič. V: COELSCH-FOISNER, Sabine (ur.), GÖRTSCHACHER, Wolfgang (ur.). Fiction and autobiography : modes and models of interaction, (Salzburg Studies in English Literature and Culture, vol. 3). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2006, str. 155-166.
 • KORON, Alenka. Intertekstualnost, rewriting in samocitiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006, str. 149-161.
 • KORON, Alenka. Time regained? On narrative in literary historiography. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing literary history : selected perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2006, str. 199-226.
 • KORON, Alenka. Voennaja proza Milana Pugelja. V: BUDAGOVA, Ljudmila Norajrovna (ur.). Pervaja mirovaja vojna v literaturah i kul´ture zapadnyh i južnih slavjan. Naučnoe izd. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2004, str. 350-364.
 • KORON, Alenka. Spet najdeni čas? K vprašanju pripovedi v literarnem zgodovinopisju. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Kako pisati literarno zgodovino danes : razprave. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003, str. 245-274.
 • KORON, Alenka. Pogled za očmi: o romanu Deček in smrt Lojzeta Kovačiča. V: KOVAČIČ, Lojze. Deček in smrt, (Knjižnica Kondor, zv. 290). Avtorsko predelana izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 367-406.
 • KORON, Alenka. Spiralne zanke okrog obrobja. V: LESSING, Doris. Zlata beležnica, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1996, str. 313-[329].
 • KORON, Alenka. Vrata realnosti: etuda o Kovačičevem romanu Resničnost. V: KOVAČIČ, Lojze. Resničnost, (Zbirka Metulj). Ljubljana: Mihelač, 1995, str. 159-173.
 • KORON, Alenka. Nemirno iskanje moderne proze: Zupanovo pripovedništvo do Menueta za kitaro. V: BERGER, Aleš (ur.). Vitomil Zupan, (Zbirka Interpretacije, 3). Ljubljana: Nova revija, 1993, str. [21]-43
 • KORON, Alenka. Holokavst med zgodovino in fikcijo : primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2015, letn. 38, št. 3, str. 173-184, [275].
 • KORON, Alenka. Reprezentacija velike vojne pri Jušu Kozaku. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 549-564, ilustr.
 • KORON, Alenka. Krajnski komedijanti jako součást procesu kanonizace obrozenců v slovinské kultuře. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 15-24.
 • KORON, Alenka. The impact of European structuralism on Slovenian literary criticism, 1960-2000: local reception and main achievements. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, 1, str. 3-17.
 • KORON, Alenka. Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919-1929) na ozadju ideje svetovne književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 1/2, str. 85-97, 163.
 • KORON, Alenka. Krajnski komedijanti kot del kanonizacijskega procesa preroditeljev v slovenski kulturi. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 3, str. 35-44, 99.
 • KORON, Alenka. Vidiki naratologije drame. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 3, str. 41-59, [235], ilustr.
 • KORON, Alenka. The private library of Lojze Kovačič and world literature. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 107-120.
 • KORON, Alenka. Lo sviluppo della narratologia di genere: consapevolezza di genere nella narrativa slovena contemporanea. V: AMENTA, Alessandro (ur.). Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica, (Esamizdat, ISSN 1723-4042, letn. 6, 2/3). 1 ed. Roma: Aracne, 2009, letn. 6, št. 2/3, str. [155]-165.
 • KORON, Alenka. Janez Trdina and Washington Irving : on the genesis of fiction in their short narratives through a comparativist lens. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2008, vol. 30, no. 2, str. 135-153.
 • KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : II. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2005, letn. 28, št. 1, str. 119-134.
 • KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : I. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 97-117.
 • KORON, Alenka. Vojna proza Milana Puglja. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.- jun. 2004, letn. 52, št. 2, str. [181]-197.
 • KORON, Alenka. Avtobiografija, fikcija in roman: o možnostih žanra ‘roman kot avtobiografija’. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2003, letn. 26, št. 2, str. 65-86.
 • KORON, Alenka. Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2001, letn. 24, posebna številka, str. 189-215.
 • KORON, Alenka. Metodološki vidiki Paternujevih pripovednoproznih raziskav. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 1993/94, 39, št. 1, str. 29-34.
 • KORON, Alenka. Poststrukturalizem v naratologiji. V: KOS, Janko, et al. Poststrukturalizem – dekonstrukcija, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 16, št. 1). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1993, str. 27-35.
 • KORON, Alenka. Problem strukturalizma in literarne znanosti pri Dušanu Pirjevcu. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1991, 14, št. 1, str. 18-24.
 • KORON, Alenka. O uvodih v naratologijo. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1988, 11, št. 1, str. 51-63.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Doc. dr. Luka Vidmar

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede


01 47 06 299
lvidmar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diplomirani umetnostni zgodovinar in literarni komparativist, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2002)
 • Magister znanosti s področja umetnosti novega veka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2005)
 • Doktor znanosti s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2009)

 

Akademski in znanstveni nazivi:

 • Asistent s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2007−2010)
 • Asistent, ZRC SAZU (2004−2012)
 • Znanstveni sodelavec, ZRC SAZU (2012−)
 • Docent s področja literarnih ved (Podiplomska Šola ZRC SAZU, 2016-2021)

 

Raziskovalna dejavnost:

 • književnost
 • likovna umetnost in kultura baroka in razsvetljenstva na Slovenskem
 • Akademija operozov,
 • Zoisov krog,
 • kulturni nacionalizem,
 • knjižnice in prepovedane knjige


 • The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014)

Vodstvene funkcije:

 • Koordinator Historičnega seminarja ZRC SAZU (2010−)
 • Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za humanistiko (2012−2017)

 

Pedagoško delo:

 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2006/2007)
 • AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)
 • Podiplomska šola ZRC SAZU (2016/2017, 2017/2018)

 

Strokovna komisija:

 • Predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−)

 

Znanstveno združenje:

 • Ustanovni član, član izvršilnega odbora (2008−) in tajnik (2013−) Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

 

Uredništvo:

 • Član uredniškega odbora Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)
 • Član uredniškega odbora Novega Slovenskega biografskega leksikona, ZRC SAZU (2011−2017)
 • Član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje, založba Družina (2014−)

Izbrane publikacije

 • A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2016.
 • (Z Metodo Kemperl:) Barok na Slovenskem: sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
 • Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU, 2013.
 • Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.
 • : Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: O slovstvu na Kranjskem: Elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.
 • Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae. V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 23–31.
 • Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 59–69.
 • Gaudí in Plečnik: od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije. V: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 309–324.
 • Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. Knjižnica 59.3 (2015): 33–46.
 • Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria 17.2 (2014): 25–37.
 • Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: Studia Valvasoriana. Ur. Janez Weiss. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. 423–459.
 • Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom. Kronika 61.2 (2013): 189–216.
 • »Ad usum publicum destinata«: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marko Juvan

Znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor za slovensko književnost.


01 470 63 05
mjuvan@zrc-sazu.si

Osebni podatki:

rojen 2. 6. 1960 v Ljubljani

 

Dosežena izobrazba:

 • 1993 – doktor literarnih ved, Univerza v Ljubljani (ULj)
 • 1990 – magister slovenske književnosti, Filozofska fakulteta (FF) ULj
 • 1985 – profesor slovenistike in primerjalne književnosti, FF ULj

 

Raziskovalni interesi:

 • literarna in kulturna teorija,
 • primerjalna književnost (intertekstualnost, literarni diskurz, svetovni literarni sistem, literarna geografija),
 • evropska romantika,
 • slovenska književnost,
 • srednje- in vzhodnoevropske literature


Gostujoči profesor:

 • 2009, zimski semester – Masarykova univerza v Brnu, Češka republika
 • 2006, poletni semester – Univerza v Zagrebu, Hrvaška

 

Predavanja na tujih univerzah:

 • München (1996),
 • Budimpešta (2000),
 • Hamburg (2003),
 • Praga (2005),
 • Zagreb (2005),
 • Reykjavik (2010),
 • Dunaj (2012),
 • Gent (2014),
 • Novi Sad (2014),
 • Granada (2016),
 • Luksemburg (2017),
 • Praga (2017),
 • Gradec (2017)

Dodatno usposabljanje:

 • 1996, junij – podoktorsko izpopolnjevanje, Univerza v Münchnu
 • 1989–1990 (poletni semester) – podiplomsko izpopolnjevanje, Univerza v Tübingenu

 

Zaposlitve in nazivi:

 • od 2007 – redni profesor za slovensko književnost, Oddelek za slovenistiko (OS), FF ULj
 • od 2006 – znanstveni svetnik, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV), ZRC SAZU
 • 2002–07 – izredni profesor literarne teorije in slovenske književnosti, OS, FF ULj
 • 2001–06 – višji znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1996–2001 – znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1994–2002 – docent za literarno teorijo in slovensko književnost, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (OSJK), FF ULj
 • 1986–1994 – asistent za slovensko književnost, OSJK, FF ULj

 

Organizacija in soorganizacija mednarodnih konferenc:

 • 2013 – Perspectivizing World Literature, panel na 128. konvenciji MLA, Boston
 • 2012 – The Spatial Turn in Literary Studies / Prostorski obrat v literarni vedi, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost, Lipica
 • 2011 – Cultural Saints of the European Nation States, panel na 4. kongresu REELC/ENCLS, Skopje in Ohrid
 • 2010 –- Knjiga: ekonomija kulturnih prostorov / The Book: An Economy of Cultural Spaces, konferenca REELC/ENCLS, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2009 – Esej in singularnost / The Essay and Singularity, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost in ZRC SAZU
 • 2008 – Responding to Cosmopolitanism, kolokvij ICLA Odbora za literarno teorijo, Ljubljana
 • 2007 – Comparative Literature in the 20th Century / Primerjalna književnost v 20. stoletju, mednarodni simpozij, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2005 – Hybridizing Theory and Literature / Teoretsko-literarni hibridi, Slovensko društvo za primerjalno književnost, Lipica, Slovenija
 • 2002 – How to Write Literary History Today? / Kako pisati literarno zgodovino danes?, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2000 – Puškin / Prešeren, MGU, Moskva
 • 2000 – Romantična pesnitev / The Romantic Narrative Poem, Univerza v Ljubljani
 • 1995 – Bakhtin and the Humanities / Bahtin in humanistične vede, Univerza v Ljubljani

 

Vodenje nacionalnih raziskovalnih programov in projektov:

 • Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (P6-0024), 2009–2014, 2015–2020
 • Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (J6-4245), 2011–2014
 • »Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (J6-3613), 2010–2013

 

Koordinator bilateralnih projektov:

 • 2010 – islandsko-slovenski projekt Islandski in slovenski kulturni svetniki, financer EGS, Norveški finančni mehanizem, partner Univerza v Islandiji
 • 2007–08 –slovensko- češki projekt Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu, partner Masarykova univerza (MU), Brno
 • 2003–05 – slovensko- češki projekt Nacionalne literature, Srednja Evropa, Evropa in svet, partner MU, Brno
 • 2001–03 – slovensko- češki projekt Literarna teorija in primerjalna književnost, partner MU, Brno

 

Vodstvene funkcije, delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih:

 • 2013–2017 – član Odbora za literarne in teatrološke študije Academia Europaea
 • od leta 2012 – predstojnik ISLLV, ZRC SAZU
 • 2008–14 – član AILC Odbora za literarno teorijo
 • 2007–11 – član Izvršnega odbora REELC/ENCLS
 • 2002–06 – predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (SDPK)
 • 1998–2002 – podpredsednik SDPK

 

Mentorstvo in somentorstvo doktorskih disertacij:

 • Luka Vidmar (2009), Vita Žerjal – Pavlin (2007), Barbara Zorman (2007), Marijan Dović (2005), Alojzija Zupan Sosič (2000)

 

Uredništva:

 • od 2014 – knjižna zbirka Thought, society, culture (Frankfurt/Main: P. Lang)
 • od 2012 – Literaturna misal (Sofija)
 • od 2011 – Context (Skopje), Slavica litteraria (Brno)
 • od 2004 – knjižna zbirka Studia litteraria (Ljubljana)
 • od 1999 – Comparative Literature and Culture (Purdue UP)
 • 1997–2011 – Slavistična revija (Ljubljana)
 • od 1997 – Primerjalna književnost (Ljubljana)
 • 1989–1996 – reviji Literatura, Jezik in slovstvo (Ljubljana)

 

Nagrade:

 • 2014 – Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvene dosežke
 • 2013 – Trubarjevo priznanje Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede
 • 2012 – član Academia Europaea
 • 1991 – Kidričeva nagrada za mlade raziskovalce za knjigo Imaginarij Krsta v slovenski literaturi.

Izbrane monografije (avtorske, uredniške):

 • Hibridni žanri: Študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.
 • Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Ur. Jan Jona Javoršek, Matija Ogrin. elektronska izd., verzija 0.8. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:imaginarij/VIEW/
 • : Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.
 • Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • . Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2011.
 • History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.
 • Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
 • (z Darkom Dolinarjem). Writing Literary History: Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2006.
 • Izbrani znanstveni članki in poglavja v znanstvenih monografijah (zadnjih pet let)
 • The Aesthetics and Politics of Belonging: National Poets between “Vernacularism” and “Cosmopolitanism”. Arcadia, 2017, let. 52, št. 1, str. 10–28.
 • Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana. Primerjalna književnost, 2016, letn. 39, št. 3, str. 23-42, [163].
 • Pripovedni svet Brede Smolnikar. Slavistična revija, apr.-jun. 2016, letn. 64, št. 2, str. 151-164.
 • From political theater in Yugoslav socialism to political performance in global capitalism: the case of Slovenian Mladinsko theater. European review, feb. 2016, vol. 24, issue 1, str. 72-82.
 • Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 221-238.
 • (z Joahimom Doklerjem) Towards a GIS analysis of literary cultures: the making of the Slovenian ethnoscape through literature. International journal of humanities and arts computing, no. 2, vol. 9, str. 196-218.
 • The nation between the epic and the novel: France Prešeren’s The Baptism on the Savica as a compromise “world text”. Canadian review of comparative literature, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 382-395.
 • From spatial turn to GIS-mapping of literary cultures. European review, Feb. 2015, vol. 23, issue 1, str. 81-96.
 • In the background of the ‘alphabet war’: Slovenian-Czech interliterary relations and world literature. Interlitteraria, vol. 20, suppl. 1, str. 148-158.
 • Doing literature without thinking: paralogical devices and the literary field. Canadian review of comparative literature, 2014, letn. 41, št. 1, str. 54-71.
 • Taking Darwin metaphorically and literally: genres and sciences in a survival struggle. Neohelicon, 2014, vol. 41, no. 2, str. 303-315.
 • Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča. Slavistična revija, okt.-dec. 2014, letn. 62, št. 4, str. 545-558.
 • The crisis of late capitalism and the renaissance of world literature. V: RATIANI, Irma (ur.). National literatures and the process of cultural globalization: proceedings. [Tbilisi]: Shota Rustaveli Institute of Georgian literature], 2014, str. 21-33.
 • Worlding literatures between dialogue and hegemony. CLCWeb, December 2013, vol. 15, issue 5. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss5/11.
 • Kulturni obtok in knjiga: književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) = Cultural circulation and the book : literature, knowledge, space, and economy (an introduction). Primerjalna književnost, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 11-35.
 • World literature in Carniola: transfer of Romantic cosmopolitanism and the making of national literature. V: TALVET, Jüri (ur.). World literature and national literatures = Littérature mondiale et littératures nationales = Weltliteratur und nationalliteraturen = Literatura mundial y literaturas nacionales, (Interlitteraria, 17). Tartu: Tartu University Press, 2012, str. 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Marijan Dović

Nosilec dveh predmetov, Evropske literature in nacionalizmi in Sociologija (slovenske) literarne institucije, na literarnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturi in literarne vede ZRC SAZU. Izredni profesor za področje književnosti.marijan.dovic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • 1999 (univerzitetna diploma): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (A) in Oddelek za slovenistiko (B) primerjalna književnost in slovenistika
 • 2003 (magisterij): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
 • 2006 (doktorska disertacija): Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko

 

Interesna področja:

 • slovenska in evropska romantika,
 • nacionalni pesniki,
 • kulturni nacionalizem,
 • literarne in umetnostne avantgarde,
 • kanonizacija in literarni kanon,
 • teorija in zgodovina avtorstva,
 • sistemska in empirična teorija literature,
 • literatura in glasbaPoučevanje:

 • 2017–2018: Uvod v literarno teorijo (obvezni predmet, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 2007–2010: Slovenska književnost IV (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Sodobna literarna teorija (obvezni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2010–2012: Teorija avtorstva (gostujoča predavanja za podiplomske študente na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • 2012–2015: Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti (izbirni predmet, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici)
 • 2013: Writing the Mediterranean (Erasmus Intensive Programme, Malta, marec in april 2013)

 

Vodenje projektov:


Uredniški projekti

 • Primerjalna književnost, znanstvena revija (član uredniškega odbora, 2011–, glavni in odgovorni urednik, 2016–)
 • Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, kritične izdaje temeljnih del slovenske literature (član uredniškega odbora, 2011–)
 • 2000: Antona Podbevška 100 nadnaravnih let (zbornik razprav; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2005: Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo (jubilejna monografija; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2007: Anton Podbevšek: Zbrane pesmi : elektronska znanstvenokritična izdaja (urednik). Ljubljana, ZRC SAZU, http://nl.ijs.si/e–zrc/podbevsek/.
 • 2008: Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature?/ Literature and Censorship: Who is Afraid of the Truth of Literature (urednik). Dvojezična posebna številka revije Primerjalna književnost.
 • 2008: Anton Podbevšek: Moje ekstaze skulptura (znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa; urednik). Novo mesto, Goga.
 • 2010: Kdo izbere? Literatura in literarno posredništvo / Who Chooses? Literature and Literary Mediation (urednik, z J. Habjanom in A. Vaupotičem). Dvojezična tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2012: The Book: An Economy of Cultural Spaces (urednik, z J. Habjanom). Angleška tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2013: Prostorski obrat v literarni vedi / The Spatial Turn in Literary Studies (urednik, z J. Habjanom in M. Juvanom). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2015: Literatura in glasba / Literature and Music (urednik, z G. Pompetom in A. Ježem). Tematska številka revije Primerjalna književnost.
 • 2016: Literatur und Musik (urednik, z G. Pompetom). Tematska številka revije TheMa (Hollitzer Verlag, Dunaj).
 • 2016: Kulturni svetniki in kanonizacija (zbornik razprav, urednik). Ljubljana: ZRC SAZU.
 • 2017: National Poets and Romantic (Be)Longing (urednik). Tematski sklop revije Arcadia.

 

Znanstvene monografije:

 • Sistemske in empirične obravnave literature, 2004 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, 2007 (Ljubljana: ZRC SAZU)
 • Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, 2010 (Novo mesto, Ljubljana: Goga, ZRC SAZU)
 • National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe, 2017 (Leiden in Boston: Brill)
 • Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika (Ljubljana: LUD Literatura: 2017)

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6